Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 12 năm 2021, 12:06:37
Ông Bùi Thành Nhơn dùng cổ phiếu cá nhân đảm bảo cho trái phiếu Novaland
Chí Tín - 18/08/2020 21:59
 
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa thông qua giao dịch đảm bảo nghĩa vụ phát hành trái phiếu của Công ty.
TIN LIÊN QUAN
Lợi nhuận quý II/2020 của Novaland đến chủ yếu từ bán công ty con
Lợi nhuận quý II/2020 của Novaland đến chủ yếu từ bán công ty con

Đó là số lượng trái phiếu do Novaland phát hành, tổng giá trị mệnh giá là 500 tỷ đồng. Ông Bùi Thành Nhơn đứng ra làm bên đảm bảo cho lượng trái phiếu phát hành này.

Tài sản đảm bảo là cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của ông ông Nhơn tại Novaland và các tài sản khác thuộc sở hữu hợp pháp khác nếu cần thiết.

Hội đồng quản trị thống nhất trao quyền cho Tổng giám đốc Công ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định nội dung, ký kết các hợp đồng, tài liệu, giao dịch có liên quan đến giao dịch đảm bảo và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất giao dịch.

Ông Bùi Thành Nhơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novaland, số lượng cổ phần ông Nhơn nắm giữ tại Nova Land là hơn 216 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 22,27% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nếu đối chiếu với mức giá đóng cửa của cổ phiếu NVL ngày 18/8/2020 là 63.300 đồng/cổ phiếu thì tổng giá trị số cổ phần của ông Nhơn là khoảng gần 13,7 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2020 Novaland đạt doanh thu thuần là 709,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với hơn 3.123,5 tỷ đồng.

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 đạt 1.663,8 tỷ đồng, cũng thấp hơn đáng kể so với con số 8.044,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế quý II/2020 lại tăng mạnh 71,8% so với cùng kỳ, đạt 874,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 1.177 tỷ đồng, cũng tăng cao hơn so với con số 794,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lý do lợi nhuận của Công ty tăng mạnh do lãi từ bán công ty con. Riêng doanh thu hoạt động tài chính quý II/2020 của Novaland đạt đạt tới 1.807 tỷ đồng, trong khi doanh thu hoạt động tài chính cùng kỳ chỉ là 95,5 tỷ đồng.

Cuối tháng 3/2020, Novaland đã bán toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Phong Điền với tổng giá chuyển nhượng là 987 tỷ đồng, lãi gần 795,5 tỷ đồng. Đây là khoản chênh lẹch giữ giá chuyển nhượng và giá trị ghi sổ của tài sản thuần.

Cuối tháng 6/2020, Novaland còn tiếp tục bán một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định với tổng giá chuyển nhượng là 2.395,6 tỷ đồng. Thương vụ này đem lại cho Novaland khoản lãi 1.705,5 tỷ đồng.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư