Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 00:51:16
Ông Trần Mạnh Hùng kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch VNPT
Tú Ân - 04/03/2015 11:09
 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố quyết định giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT từ ngày 1/3/2015.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
VNPT sẽ có Chủ tịch Hội đồng Thành viên mới
Ông Phạm Long Trận thôi giữ chức Chủ tịch HĐTV VNPT
VNPT xoay sở thế nào với mô hình mới?
VNPT bất ngờ bổ nhiệm Tổng giám đốc mới

Chiều ngày 3/3, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 219/QĐ-BTTTT ngày 27/2/2015 giao ông Trần Mạnh Hùng, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT từ ngày 1/3/2015.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, việc giao nhiệm vụ này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và chỉ đạo của Tập đoàn VNPT trong thời gian chờ đợi Thủ tướng có quyết định chính thức về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên mới. 

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son trao quyết định giao nhiệm vụ phụ trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho ông Trần Mạnh Hùng

Ông Trần Mạnh Hùng công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông từ năm 1980, công tác tại Đài Hoa Sen, Công ty Viễn thông quốc tế (VTI), sau đó giữ cương vị Trưởng ban Viễn thông, Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Tháng 9/1999, ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị  Tập đoàn VNPT, Giám đốc Bưu điện Hà Nội. Tháng 6/2013, ông Trần Mạnh Hùng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn VNPT.

Cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ và trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT Phạm Long Trận.   

Theo Quyết định số 3271/QĐ-ĐUK ngày 24/2/2015 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, ông Phạm Long Trận được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Ông Phạm Long Trận sinh ngày 3/2/1955, vào Đảng ngày 24/10/1984, chính thức từ ngày 24/4/1986, sinh hoạt tại Chi bộ Hội đồng thành viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn VNPT.  Theo Quyết định số 2184/2014/QĐ-TTg ngày 5/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/3/2015.  

Ông Phạm Long Trận có 33 năm công tác trong ngành Thông tin và Truyền thông, tốt nghiệp kỹ sư tại Mascova, Liên bang Nga, trải qua các nhiệm vụ là kỹ sư dây máy đến chuyên viên, quản lý. Ông Phạm  Long Trận đã giữ cương vị Phó giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tháng 1/1991. Khi Quảng Nam – Đà Nẵng tách ra, ông Phạm Long Trận giữ chức Giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Nam.

Tháng 8/2000, ông được điều động làm Giám đốc Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Đến tháng 9/2002 và tháng 12/2002, ông Phạm Long Trận được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam, sau này là Tập đoàn VNPT.

Từ năm 2006, ông đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn VNPT. Sau đó làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT cho đến khi nghỉ hưu.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư