Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 26 tháng 02 năm 2024,
Phái sinh VN30: Dự kiến áp dụng cách tính giá thanh toán mới từ tháng 6
Thanh Thuỷ - 21/05/2022 08:50
 
Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá mới dự kiến là VN30F2206 đáo hạn ngày 16/6/2022, phụ thuộc thời gian HoSE hoàn tất việc điều chỉnh mẫu hợp đồng tương lai.

Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ký Quyết định số 61/QĐ-VSD ban hành Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh tại VSD.

Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh được ban hành để phù hợp với các quy định pháp lý mới của Luật Chứng khoán 2019, Nghị định 158/2020/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh, Thông tư 58/2021/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 158/2020/NĐ-CP cũng như thực tiễn hoạt động của thị trường.

Theo Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh mới, có hai nội dung thay đổi đáng chú ý.

Một là, phương pháp tính giá thanh toán cuối cùng (FSP) của Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 ''là giá trị trung bình số học giản đơn của chỉ số trong 30 phút cuối cùng của ngày giao dịch cuối cùng (bao gồm 15 phút khớp lệnh liên tục và 15 phút khớp lệnh định kỳ đóng cửa), sau khi loại trừ 3 giá trị chỉ số cao nhất và 3 giá trị chỉ số thấp nhất của phiên khớp lệnh liên tục. Trước đây, giá thanh toán là giá trị đóng cửa của chỉ số cơ sở tại ngày giao dịch cuối cùng.

Dự kiến sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầu tiên áp dụng phương pháp tính giá mới là VN30F2206 đáo hạn vào ngày 16/6/2022, sau khi Sở giao dịch Chứng khoán đã hoàn tất việc điều chỉnh mẫu hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và công bố thông tin theo quy định.

Hai là, quy chế mới cũng loại trừ giá giao dịch thỏa thuận khi tính toán mức ký quỹ yêu cầu và tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong phiên giao dịch cũng như khi tính giá thanh toán hàng ngày theo phương pháp bình quân gia quyền (trong trường hợp không có giá  đóng cửa).

Thay đổi này sẽ được áp dụng ngay khi Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2022. 

Quyết định 61/QĐ-VSD thay thế Quyết định số 96/QĐ-VSD ngày 23/3/2017 về việc ban hành Quy chế ký quỹ, bù trừ và thanh toán chứng khoán phái sinh và Quyết định 87/QĐ-VSD ngày 19/7/2018 sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm Quyết định số 96/QĐ-VSD.

HoSE công bố giao dịch tự doanh từng mã chứng khoán ngay chiều nay
Một ngày sau thông báo đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện HoSE cho biết thông tin số liệu tự doanh của công ty chứng khoán sẽ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư