Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Phân bổ 109 tỷ đồng hỗ trợ 10 tỉnh xử lý ô nhiễm môi trường
Như Chính - 26/03/2016 15:31
 
10 tỉnh được phân bổ gồm: Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Gia Lai, Kon Tum.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phân bổ 108,88 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp môi trường đã được bố trí trong dự toán ngân sách trung ương năm 2015 để hỗ trợ 10 tỉnh thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc khu vực công ích.

10 tỉnh được phân bổ gồm: Hà Giang 9,5 tỷ đồng; Bắc Kạn 6,46 tỷ đồng; Phú Thọ 3 tỷ đồng; Lạng Sơn 31,11 tỷ đồng; Thanh Hóa 23,14 tỷđồng; Nghệ An 15,17 tỷ đồng; Quảng Trị 6 tỷ đồng; Gia Lai 11 tỷ đồng; Kon Tum 3,5 tỷ đồng.

Số kinh phí còn lại (19,51 tỷ đồng) Bộ Tài chính chuyển vào dự phòng ngân sách Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc rà soát, thẩm định thủ tục, hồ sơ và tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được phân bổ thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Gần 3.400 tỷ đồng cải thiện môi trường nước TP. Đà Nẵng
Theo đề xuất của JICA (Nhật Bản), Dự án sẽ có 2 hợp phần, bao gồm cải tạo và mở rộng Trạm xử lý nước thải và hệ thống cống bao tại Sơn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư