Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 22:36:14
Phê duyệt Dự án nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải trị giá 1.414 tỷ đồng
Anh Minh - 12/08/2022 08:09
 
Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép sẽ sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.
TIN LIÊN QUAN
Một bến phao trên luồng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Cảng vụ hàng hải
Một bến phao trên luồng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu.

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa ký Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp tuyến luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng container Cái Mép.

Dự án có mục tiêu hình thành và phát triển cảng đầu mối cửa ngõ quốc tế, thu hút hàng hóa trung chuyển trong khu vực.

Trong đó, đoạn luồng từ phao số “0” đến thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) cho tàu 160.000 DWT đủ tải (cho phép tránh nhau với tàu đến 50.000 DWT), tàu 120.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 200.000 DWT/18.000 TEU giảm tải hoặc lớn hơn (đáp ứng điều kiện an toàn hàng hải) khai thác một chiều.

Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng container quốc tế Cái Mép (CMIT) đến thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) cho tàu 120.000 DWT đủ tải (cho phép tránh nhau với tàu đến 60.000 DWT), tàu 100.000 DWT khai thác hai chiều và tàu 160.000 DWT giảm tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Đoạn luồng từ thượng lưu bến cảng container Tân cảng Cái Mép (TCIT và TCCT) đến bến cảng khởi động Phước An cho tàu 60.000 DWT đầy tải hoặc lớn hơn khai thác một chiều.

Tổng mức đầu tư Dự án là 1.414 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Dự kiến kế hoạch vốn bố trí theo tiến độ thực hiện Dự án, trong đó năm 2022 khoảng 274 tỷ đồng; năm 2023 khoảng 494 tỷ đồng; năm 2024 khoảng 395 tỷ đồng; năm 2025 khoảng 79,3 tỷ đồng và khoảng 171,7 tỷ đồng (cho chi phi dự phòng).

Dự án khi hoàn thành vào năm 2025 sẽ tạo động lực thúc đẩy tiến trình đầu tư các dự án trong khu vực, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tăng cường năng lực vận tải thủy của toàn tuyến luồng ra vào khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa trong khu vực, đảm bảo an toàn cho các tàu hành thủy, tăng nguồn thu vào ngân sách Nhà nước: nư thuế xuất nhập khẩu, dịch vụ hàng hải, dịch vụ vận tải biển và các hoạt động khai thác cảng biển, bù đắp chi phí cho công tác nạo vét duy tu hằng năm.

Đầu tư 1.161 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp luồng Cái Mép - Thị Vải
Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến luồng Cái Mép...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư