Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Hoa Kỳ
Như Chính - 28/02/2017 08:14
 
Hiệp định nhằm tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phê duyệt Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập.

Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại, công bố và lưu chiểu Hiệp định và Nghị định thư theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện sau khi Hiệp định và Nghị định thư có hiệu lực.

Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Estonia
Hiệp định này sẽ là tiền đề cho việc triển khai ký kết các thỏa thuận cụ thể về hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư