Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 05 tháng 12 năm 2023, 05:40:38
Phó Thủ tướng: Cần xử lý dứt điểm ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
T.L - 30/12/2021 06:30
 
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu, năm 2022 ngành ngân hàng cần triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, kiểm soát tín dụng rủi ro cao, xử lý kịp thời ngân hàng yếu kém…

NHNN đã kiểm soát tốt lạm phát, điều chỉnh tín dụng tăng hợp lý

Chiều 29/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2022. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú khẳng định, năm 2021, NHNN đã điều hành đồng bộ các công cụ CSTT để điều tiết thanh khoản phù hợp, đảm bảo thị trường tiền tệ, sẵn sàng nguồn vốn phục hồi nền kinh tế, lãi suất liên ngân hàng được duy trì ở mức thấp, hỗ trợ các tổ chức tín dụng giảm chi phí vốn để có điều kiện cắt giảm lãi suất cho vay.

Bên cạnh đó, NHNN đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành khác trong điều hành chính sách tiền tệ, giá cả hàng hóa dịch vụ, dự báo lạm phát để góp phần kiểm soát lạm phát. Nhờ đó, lạm phát năm 2021 được kiểm soát ở mức thấp nhất từ năm 2016.  

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm kiểm soát quy mô tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, phù hợp với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. NHNN đã điều chỉnh linh hoạt chỉ tiêu tín dụng đối với các tổ chức tín dụng, thực hiện tốt giảm lãi suất cho vay, kịp thời cung ứng vốn cho doanh nghiệp, người dân.

Đồng tình với báo cáo của NHNN, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, năm qua, ngành ngân hàng đã có tám thành tựu nổi bật.

Một là, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa và các chính sách khác để bảo đảm ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi, phát triển KTXH.

Hai là, trước tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, NHNN đã chủ động, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách để chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân.

Ba là, NHNN đã tích cực chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 và phương án xử lý một số ngân hàng yếu kém, mua bắt buộc.

Bốn là, ngành ngân hàng đã tiếp cận nhanh với tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có bước phát triển mạnh mẽ trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại. Năm 2021, ngành ngân hàng Việt Nam được Tập đoàn Tư vấn quản trị hàng đầu thế giới McKinsey đánh giá có mức độ ứng dụng ngân hàng số nhanh nhất trong khu vực.

Năm là, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động tiền tệ, tín dụng, ngân hàng tiếp tục được quan tâm. NHNN đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh các TCTD bảo đảm an toàn hệ thống và hạn chế rủi ro, tập trung kiểm soát chất lượng tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro (bất động sản, chứng khoán, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp...).

Sáu là, công tác cải cách hành chính và minh bạch hóa thông tin tín dụng tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Đặc biệt là, thành tích 6 năm liên tiếp NHNN đứng đầu xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) của các bộ, cơ quan Trung ương.

Bảy là, hợp tác quốc tế về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng đạt nhiều kết quả quan trọng; nổi bật là việc NHNN đã cùng với các bộ, ngành đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ trong việc chứng minh Việt Nam không thao túng tiền tệ và phục vụ tốt đợt đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền.

Tám là, NHNN đã chủ động triển khai tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo niềm tin và sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong việc triển khai và nâng cao hiệu quả thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, bảo đảm thực sự đi vào thực tiễn đời sống xã hội, phát huy hiệu quả.

Còn hiện tượng tín dụng chảy vào lĩnh vực rủi ro cao

Mặc dù đánh giá cao hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, song Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế:  Năng lực tài chính và sức cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong nước còn yếu so với khu vực; vẫn còn hiện tượng vốn tín dụng chảy vào các lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán...; Vẫn còn tình trạng vi phạm quy định về huy động vốn và cho vay, gây nguy cơ nợ xấu gia tăng đối với các TCTD; hàng lang pháp lý cho chuyển đổi số chưa đầy đủ…

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng yêu cầu, năm 2022, ngành ngân hàng tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng và hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển các dự án kết cấu hạ tầng. Tiếp tục kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro cao như bất động sản, chứng khoán... trong đó kiểm soát chặt chẽ việc mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, giảm thiểu rủi ro hệ thống.

Tiếp tục giảm lãi suất, xử lý kịp thời, dứt điểm ngân hàng yếu kém

NHNN cho biết, năm 2022, cơ quan này sẽ điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu năm 2022 bình quân khoảng 4%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tín dụng tăng khoảng 14%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế…

Các nhiệm vụ, giải pháp mà NHNN đưa ra được Phó Thủ tướng đồng tình. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng lưu ý ngành ngân hàng tập trung một số giải pháp năm tới.

Thứ nhất, NHNN và toàn ngành ngân hàng phải thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, nhất là các Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2022 của Chính phủ (sắp được ban hành theo thông lệ hằng năm) và Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành ngân hàng là điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác để vừa kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, vừa hỗ trợ phục hồi và phát triển KT-XH, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 6-6,5% mà Quốc hội đã thông qua.

Nhấn mạnh trong bối cảnh rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới gia tăng và trước những biến động của tình hình kinh tế đất nước, Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN phải chủ động tăng cường năng lực phân tích, dự báo, tham mưu kịp thời, ứng phó linh hoạt, đặc biệt là phải có đối sách phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Thứ hai, tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách tiền tệ, tín dụng góp phần hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phấn đấu tiếp tục giảm thêm mặt bằng lãi suất cho vay, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên. 

Đồng thời, phải triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn. Đẩy mạnh phát triển tín dụng tiêu dùng, góp phần giảm nạn tín dụng đen và tội phạm về cho vay qua các ứng dụng công nghệ. 

Thứ ba, có chương trình, kế hoạch, lộ trình cụ thể triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được phê duyệt. Trong đó, chú trọng thực hiện đồng thời cả 2 nhiệm vụ, một là, tạo điều kiện cho các ngân hàng có tiềm năng phát triển trở thành các ngân hàng ngang tầm khu vực; hai là, có giải pháp củng cố, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các ngân hàng yếu kém, đặc biệt là các ngân hàng đang bị giám sát tăng cường và kiểm soát đặc biệt.

Thứ tư, ngành ngân hàng phải tiếp tục giữ vững vị trí là một trong những ngành đi đầu trong chuyển đổi số, qua đó tạo sự lan tỏa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.  

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành ngân hàng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác như: hoàn thiện thể chế, đào tạo nguồn nhân lực, chủ động, tích cực hợp tác và hội nhập quốc tế, truyền thông…   

Chủ tịch Agribank: Gói hỗ trợ lãi suất cần tránh dàn trải
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết ngành ngân hàng chiều nay, Chủ tịch HĐTV Agribank đề nghị, gói hỗ trợ lãi suất triển khai tới đây chỉ nên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư