Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 05 năm 2024,
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2019
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 7 giải pháp đảm bảo cho phát triển bền vững
Thu Phương - 26/06/2019 12:14
 
Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2019, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, phát triển nhanh và bền vững là một chủ trương và quan điểm nhất quán trong xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Trong đó, phát triển bền vững được coi là điều kiện đủ để đảm bảo cho Việt Nam phát triển trong những năm tới.
.
Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Đức Thanh).

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho biết: Chúng ta nhìn lại kết quả đạt được, đồng thời nhìn lại những khó khăn vướn mắc còn tồn tại. So với những năm trước đây, kinh tế toàn cầu tăng trưởng thấp trong nhiều năm trở lại đây, nhiều nền kinh tế đangg gặp khó khan và suy giảm tăng trưởng. Trong bối cảnh đó kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng tích cực là một trong những điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trong khu vực và thế gới.

Theo Phó thủ tướng, trong 5 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế sẽ hội tiếp tục đạt được nhưng kết quả tích cực, kinh tế vĩ mô ổn đinh, làm phát được kiểm soát, tốc độ tăng giá tiêu dung thấp nhất 3 năm trở lại đây thị trường tiền tệ ngoại hối ổn định, thu chi thanh toán đảm bảo, cả nước có 54.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, cao nhất trong 5 năm qua; có 19.600 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện, kết quả xu hướng kinh doanh quý I/2019 so với quý IV 2018, 85,1% doanh nghiệp đánh giá xu hướng tốt, có nhiều chỉ số tăng trưởng tốt và nhiều chỉ số tăng mạnh, trong đó có chỉ số đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc xếp hạng 45/126, chỉ số phát triển bền vững tăng 11 bậc...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước khó khăn thách thức phải đối mặt và giải quyết. Xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nội tại năng suất chất lượng hiệu quả dẫn đến năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, sản xuất hàng hoá còn thấp. Trình độ quản trị hiệu quả kinh doanh, năng lực kinh doanh, ứng dụng công nghệ cũng như sự liên kết chuỗi giá trị hạn chế. Bên cạnh đó,  pháp luật về đầu tư kinh doanh vẫn còn bất cập, thủ tục hành chính, tỷ lệ doanh nghiệp và dân số còn thấp so sánh với một số nước thì Việt Nam 400 người mới có 1 doanh nghiệp.

"Trong bối cảnh phát triển nhanh và bền vững là một chủ trương và quan điểm nhất quán trong xuyên suốt trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam. Với mục tiêu trước hết là phát triển nhanh tránh tụt hậu, giảm khoảng cách thu nhập giữa Việt Nam với các nước đang phát triển trong khu vực và thế giới. Đồng thời phát triển bền vững - điều kiện đủ để đảm bảo cho Việt Nam phát triển trong những năm tới", Phó thủ tướng nói. 

Sáng nay (26/6), Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2019 với chủ đề "Vai trò của động đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh và bền vững" đã diễn ra thành công tại Hà Nội.

Cũng theo Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng, phát triển bền vững trước hết là giải quyết tốt mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển. Giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, thực hiện các mục tiêu vì con người.

Cùng với đó, phải đảm bảo nâng cao chất lượng tăng trưởng đảm bảo kinh tế vĩ mô. Đặc biệt là các chính sách tiền tệ. Phát triển bền vững với công nghiệp, đảm bảo công nghiệp với cơ cấu ngành nghe, xử lý công nghiệp, đảm bảo nguồn tắc thân thiện với môi trường, ưu tiên phát triển các ngành công nghệ, các sản phẩm thân thiện với môi trường, thực hiện sản xuất nhanh bền vững, hạn chế gia tăng ô nhiễm… Để thực hiện các mục tiêu trên Chính phủ Việt Nam sẽ triển khai một số giải pháp đồng bộ: 

Trước hết là giữ vững môi trường vĩ mô ổn định, đây là nhân tố quyết định để huy động nhân lực cho đầu tư phát triển và cũng là một nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững.

Thứ hai là tập trung tái cấu trúc mô hình kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng ổn định. Trong đó, tập trung vào tài cơ cấu đặc biệt là đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng, tài cơ cấu các ngành nghề lĩnh vực, tập trung phát triển các ngành công nghiệp cốt lõi gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ để nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Lấy thị trường thế giới và thị trường khu vực làm mục tiêu để phát triển các sản phẩm công nghiệp Việt Nam.

Tái cấu trúc ngành năng lượng, thay vì phát triển những ngành năng lượng sử dụng nhiên liệu hoá thạch thì Việt Nam đang mạnh mẽ phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí thiên nhiên… đảm bảo sự phát triển bền vững.

Cùng với đó, là tái cấu trúc các ngành các sản phẩm kinh tế gắn với ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đồng thời, phát triển các đô thị thông minh, xanh thân thiện môi trường. Đây là nhiệm vụ và giải pháp chính phủ đang tập trung thực hiện trong điều kiện nguồn lực còn khó khăn.

Vấn đề thứ 3 là ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường bộ, hạ tầng giao thông, hạ tầng y tế, giáo dục, hạ tầng đô thị nhằm nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vấn đề thứ 4 là chú trọng đến giáo dục đào tạo. Coi giáo dục đào tạo và phát triển công nghệ là quốc sách để Việt Nam tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và coi đây là là nhân tố quyết định cho sự phát triển và nhân tố cho tăng trưởng bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0.

Vấn đề thứ 5 Việt Nam tập trung các thể chế để tạo theo hướng tạo môi trường minh bạch hơn, cạnh tranh hơn, thông thoáng hơn để huy động các nguồn lực cho đầu tư cả trong nước và ngoài nước cho đầu tư phát triển. Đồng thời tập trung cải cách thủ tục hành chính,để giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất  của doanh nghiệp.

Vấn đề thứ 6 là tập trung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp là trung tâm. Khuyến khích thành lập các viên nghiên cứu tư nhân nhất là trong lĩnh vực khoa học côcng nghệ. Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, không sử dụng công cụ hành chính can thiệp vào hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

Vấn đề thứ 7 Việt Nam tiếp tục tích cực hội nhập quốc tế. Đặc biết là Việt Nam tham gia tích cực vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới song phương đa phương. Đây là môi trường để thúc Việt Nam đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

"Tôi đánh giá cao chủ đề lần này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong phát triển nhanh bền vững. Doanh nghiệp là chủ thể lực lượng chính thực hiện những mục tiêu này. Doanh nghiệp có nguồn lực, áp dụng công nghệ và sử dụng nguồn nhân lực.  Doanh nghiệp cũng là là nơi cung cấp đầu vào và tìm kiếm đầu ra cho sự phát triển”, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. 

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ năm 2019: Cơ hội lớn đi cùng đòi hỏi khắt khe
Nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng nhanh khi doanh nghiệp phát triển mạnh. Nhưng sự tăng trưởng, phát triển đó cần được thực hiện trong một...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư