Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 24 tháng 06 năm 2024,
Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong các khu kinh tế, khu công nghiệp
Trang Nguyễn - 07/09/2016 09:25
 
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về tình hình quản lý, hoạt động các khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN).

Trong năm 2016, tình hình hoạt động của các KKT, KCN đã đạt được những kết quả tích cực, tiếp tục phát huy hiệu quả và vai trò động lực ngày càng quan trọng trong việc thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, gia tăng kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước và tạo thêm việc làm mới. Tỷ lệ lấp đầy các KCN, KKT và tỷ lệ số lượng các KCN có nhà máy xử lý nước thải đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường trên tổng số KCN đang hoạt động trên cả nước đạt cao hơn cùng kỳ năm 2015...

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quản lý, hoạt động của các KKT, KCN, cụm công nghiệp vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đặc biệt là chất lượng công tác quy hoạch phát triển KKT, KCN chưa cao và chưa có nhiều tính gắn kết với phát triển đô thị, nhà ở và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội. Một số KKT, KCN, cụm công nghiệp có chất lượng hạ tầng kỹ thuật còn thấp, còn thiếu các công trình dịch vụ tiện ích công cộng, chưa gắn với quy hoạch các khu dịch vụ hậu cần công nghiệp, chưa đảm bảo các yếu tố cảnh quan, cây xanh và yêu cầu bảo vệ môi trường nên làm giảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư. Chưa có mô hình KKT, KCN đặc thù, có tính cạnh tranh cao...

Để đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và nâng cao hiệu quả hoạt động các KKT, KCN, cụm công nghiệp, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các Nghị định 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008, số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và số 114/2015/NĐ-CP ngày 09/11/2015 của Chính phủ về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế theo hướng nghiên cứu bổ sung quy định liên quan tới một số mô hình mới như: KCN sinh thái, KCN hỗ trợ, KCN - đô thị - dịch vụ.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ký, ban hành; nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo hướng tiếp tục quy định Ban quản lý các KCN, KKT nơi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT thực hiện việc cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép kinh doanh.

Theo chỉ đạo, các địa phương cần đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trong các KKT, KCN, cụm công nghiệp.
Theo chỉ đạo, các địa phương cần đẩy mạnh việc phát triển nhà ở xã hội trong các KKT, KCN, cụm công nghiệp.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng các khu kinh tế, khu công nghệ cao, quy hoạch chi tiết xây dựng KCN, khu chế xuất gắn với việc phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là nhà ở cho công nhân; chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong các KKT, KCN, cụm công nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất sản xuất trong KCN, cụm công nghiệp và nghiên cứu cho phép áp dụng thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung của các địa phương có KCN đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

UBND các tỉnh, thành phố quy hoạch, ưu tiên bố trí quỹ đất, kinh phí đầu tư và thu hút các nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và các công trình phúc lợi về giáo dục, văn hóa, thể thao, xã hội và y tế cần thiết phục vụ công nhân, người lao động tại các KKT, KCN, cụm công nghiệp.

UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban quản lý các KKT, KCN và các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư, doanh nghiệp, xây dựng công trình, công nghệ, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.

Đón sóng đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp
Việc Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã thu hút các nhà đầu tư vào bất động sản khu công nghiệp. Tuy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư