Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 12:51:59
Phú Yên: Bắt đầu áp dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy
Hà Minh - 18/04/2020 16:26
 
Phú Yên bắt đầu thay thế hoàn toàn văn bản giấy bằng văn bản điện tử kể từ giữa tháng 4/2020, điều này vừa thực hiện chủ trương đẩy mạnh Chính phủ điện tử vừa hoàn thiện chính quyền điện tử tỉnh Phú Yên và hướng đến xây dựng thành phố Tuy Hòa thông minh.

UBND tỉnh Phú Yên vừa có thông báo gửi Văn phòng Chính phủ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc từ ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Phú Yên phát hành văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia và Trục liên thông văn bản của tỉnh đến các cơ quan hành chính nhà nước thay thế hoàn toàn văn bản giấy theo danh mục kèm theo (trừ văn bản mật).

UBND tỉnh Phú Yên cũng đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số Trên trục liên thông văn bản của tỉnh; gương mẫu xử lý hồ sơ công việc, sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử trên môi trường mạng (trừ hồ sơ, văn bản mật) để đảm bảo thực hiện đạt mục tiêu theo Kế hoạch hành động số 141/KH-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh đã đề ra.

Phú Yên: Hỗ trợ doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19
Triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp... là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của tỉnh Phú...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư