Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 24 tháng 09 năm 2023, 03:14:44
Phú Yên “phanh” nhiều hạng mục đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Hà Minh - 03/11/2021 09:15
 
Tỉnh Phú Yên tiến hành tổng rà soát quỹ đất còn lại đã đầu tư hạ tầng tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để lựa chọn các dự án đầu tư phù hợp và hiệu quả.
Hiện tại, có 11 dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 750 tỷ đồng, trên diện tích 195,56 ha.

Thu hút đầu tư khả quan

Theo Báo cáo số báo 259/BC-SKHDT ngày 6/8/2021 về thực hiện Dự án đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, được khởi công xây dựng từ năm 2016, đến nay, tại đây đã triển khai 6 hợp phần trong Dự án Phát triển hạ tầng giai đoạn I trên 460 ha, với tổng vốn đầu tư 550 tỷ đồng (22,6 triệu USD).

Đến thời điểm hiện tại, có 11 dự án đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 750 tỷ đồng, trên diện tích 195,56 ha.

Theo ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, sau hơn 5 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với phát triển chế biến, nông nghiệp và dịch vụ nông thôn.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, ngành vẫn duy trì mức tăng trưởng ổn định, đạt mức tăng bình quân 4%/năm về giá trị gia tăng trong giai đoạn 2016-2020. Giá trị sản xuất tăng bình quân 4,5%/năm, đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đề án.

Tuy nhiên, ông Trần Hữu Thế cũng lưu ý, mặc dù ngành nông nghiệp đạt mục tiêu đề ra, nhưng chất lượng và hiệu quả còn hạn chế, như tỷ trọng chăn nuôi và thủy sản trong tổng cơ cấu kinh tế còn khiêm tốn, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác còn thấp.

Tiết kiệm quỹ đất để thu hút đầu tư

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, dù hạ tầng được đầu tư cơ bản hoàn chỉnh, được hưởng nhiều chính sách ưu đãi đặc biệt, nhưng Khu vẫn chưa phát triển như kỳ vọng của địa phương.

Vì vậy, để Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thực sự trở thành hạt nhân thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, là trung tâm ươm tạo giống nông nghiệp chất lượng cao cho vùng duyên hải Nam Trung bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý đã chủ động đề xuất UBND tỉnh một số nội dung liên quan đến đầu tư các dự án thuộc Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Các đề xuất này đã được UBND tỉnh Phú Yên cho ý kiến. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Lê Tấn Hổ cho biết, tỉnh đã chấp thuận điều chỉnh đầu tư hạ tầng Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên và đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh Dự án Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (giai đoạn I).

Trong đó, rà soát, đề xuất dừng các hạng mục đầu tư chưa thực sự cần thiết, cấp bách; bổ sung các hạng mục cho phù hợp với tình hình thực tế và nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã bố trí, nhằm phát huy hiệu quả sử dụng vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Đồng thời, UBND tỉnh Phú Yên thống nhất dừng triển khai việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (giai đoạn II).

Để giai đoạn tới thu hút đầu tư thực sự chất lượng, hiệu quả, tỉnh Phú Yên yêu cầu Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên kiểm tra, rà soát lại tình hình triển khai thực hiện 11 dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và đưa ra các kiến nghị, đề xuất; tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Đặc biệt, tỉnh Phú Yên chỉ đạo các sở Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, cùng các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí kêu gọi và thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả sử dụng đất.

Đối với huyện Phú Hòa, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại của Dự án Đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên, gồm: bể cấp nước số 1, phần vỉa hè 20 m còn lại của hạng mục đường giao thông trục chính, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để đáp ứng tiến độ thi công hoàn thành công trình trong năm 2021. Khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại các dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ FAM - Phú Yên của Công ty TNHH Công nghiệp FLC Biscom, Khu liên hiệp Nông nghiệp công nghệ cao Tín Thành...

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên: Vươn tầm cao mới
Cùng với quá trình hoàn thiện hạ tầng giai đoạn I, thu hút đầu tư vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đang khởi sắc, giúp ngành...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư