PTF mời cung cấp dịch vụ thẩm định giá và tư vấn thoái vốn
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) thông báo và kính mời các tổ chức tư vấn cung cấp dịch vụ thẩm định giá và tư vấn thoái vốn như sau:

I. Dịch vụ thẩm định giá:

1. Tài sản thẩm định giá: Giá trị cổ phần Công ty Cổ phần Cấp nước Setfil Hà Nam.

2. Địa điểm thẩm định giá: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Mục đích thẩm định giá: Cung cấp thông tin giá làm cơ sở xác định giá khởi điểm mỗi cổ phần để thoái vốn theo phương thức bán đấu giá công khai theo quy định hiện hành của pháp luật.

4. Điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm định giá: Là tổ chức tư vấn định giá theo danh sách công bố tại Quyết định số 2814/QĐ-BTC ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố Danh sách các tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2017.

5. Hồ sơ tổ chức tư vấn định giá: Hồ sơ gửi về PTF chậm nhất là 15h ngày 12/5/2017. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

- Phí dịch vụ thẩm định giá.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Danh sách các thẩm định viên đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá.

- Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng  tương tự.

II. Dịch vụ tư vấn thoái vốn:

1. Thông tin về Công ty có cổ phần được chào bán:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cấp nước Setfil Hà Nam.

- Trụ sở: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Số lượng cổ phần chào bán: 170.000 cổ phần

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

2. Nội dung tư vấn:

- Xây dựng báo cáo xác định giá chào bán:
+ Phân tích, đánh giá thực trạng Công ty;
+ Khuyến nghị giá bán hợp lý phù hợp với thực trạng Công ty, kết quả định giá của đơn vị thẩm định giá và tình hình thị trường chứng khoán hiện nay.

- Tư vấn xây dựng hồ sơ và tổ chức bán đấu giá:
+ Phối hợp xây dựng hồ sơ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
+ Phối hợp công bố thông tin và báo cáo các cơ quan nhà nước quản lý việc thoái vốn theo phương thức bán đấu giá cổ phần;
+ Xây dựng lộ trình bán đấu giá, Quy chế bán đấu giá và các nội dung khác liên quan đến việc bán đấu giá;
+ Tổ chức bán đấu giá cổ phần;
+ Tư vấn các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần sau khi đấu giá;
+ Hỗ trợ báo cáo kết quả thoái vốn lên các cơ quan quản lý.

3. Hồ sơ tổ chức tư vấn: Hồ sơ gửi về PTF chậm nhất là 15h ngày 12/5/2017. Hồ sơ cần có đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

- Phí tư vấn.

- Hồ sơ năng lực của đơn vị.

- Kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng  tương tự.

III. Cung cấp hồ sơ: PTF cung cấp trực tiếp cho tổ chức tư vấn tại trụ sở PTF, liên hệ theo số điện thoại: 043.9449677.

ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...