Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 03 tháng 12 năm 2023, 11:32:04
PV Power ước tính doanh thu tháng 10/2023 đạt 2.234 tỷ đồng
Duy Bắc - 16/11/2023 08:49
 
Sau 9 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu tăng và lợi nhuận giảm, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã POW) tiếp ghi nhận doanh thu tăng trong tháng 10/2023.

Trong tháng 10/2023, Công ty PV Power ước tính doanh thu toàn Công ty đạt 2.234 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu từ Nhà máy điện Cà Mau 1&2 ghi nhận 973 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 732,8 tỷ đồng; doanh thu từ nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt 735,4 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 964,1 tỷ đồng; doanh thu nhà máy điện Nhơn Trạch 1 ghi nhận 327,8 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 42,4 tỷ đồng; doanh thu nhà máy điện Nhơn Trạch 2 ghi nhận 27,4 tỷ đồng, thấp hơn kế hoạch 357,3 tỷ đồng; doanh thu thuỷ điện Hủa Na đạt 120,3 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 82 tỷ đồng; doanh thu thuỷ điện Đakđrinh ghi nhận 49,1 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch 44,3 tỷ đồng …

Công ty PV Power cho biết thêm tháng 10 là thời điểm bắt đầu bước sang mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, mùa mưa ở miền Trung. Trong đó, mưa to và lũ lụt kéo dài tại các tỉnh nam miền Trung, đã cung cấp lượng nước dồi dào cho các hồ chứa nhà máy thuỷ điện trên toàn hệ thống.

Thêm nữa, nền nhiệt giảm cũng làm giảm nhu cầu phụ tải, cùng với việc ưu tiên huy động các nguồn điện mặt trời, nhà máy thuỷ điện, đã làm giảm giá điện và khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện trên thị trường.

Về dự án đầu tư Nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4, tính tới thời điểm hiện tại, tiến độ tổng thể EPC dự án ước đạt khoảng 65,6% so với kế hoạch là 75,1% (chậm 9,5%) so với kế hoạch. Trong đó, ngày 29/8/2023, đã ký kết hợp đồng vay vốn 4.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Vietcombank và Công ty tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, doanh thu của Công ty PV Power đạt 24.354 tỷ, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

Bước sang tháng 11/2023, Công ty PV Power dự kiến tổng doanh thu từ các nhà máy là 2.710 tỷ đồng, tăng 21% so với tháng trước đó và giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Biên lợi nhuận đạt 5,4%, thấp nhất từ năm 2014 tới nay

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 5.679,49 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 52,38 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 11,6%, về còn 5,4%.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI theo năm, từ năm 2014 đến năm 2022, biên lợi nhuận gộp của Công ty PV Power chưa bao giờ giảm về 5,4%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp thấp nhất năm 2021 là 10,34% và biên lợi nhuận gộp cao nhất năm 2017 là 16,57%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 56,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 395,74 tỷ đồng, về 306,93 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 45,4%, tương ứng tăng thêm 43,39 tỷ đồng, lên 138,94 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 3,3%, tương ứng tăng thêm 6,81 tỷ đồng, lên 213,4 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 61,5%, tương ứng giảm 237,9 tỷ đồng, về 148,74 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý III, Công ty PV Power ghi nhận lỗ 55,21 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 109,44 tỷ đồng, giảm 164,65 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận gộp của PV Power tạo ra trong quý III không đủ trả chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp, Công ty thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

Mặc dù vậy, PV Power không thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong quý III mà thuyết minh cơ cấu doanh thu tài chính trong 9 tháng đầu năm 2023.

Lợi nhuận 9 tháng giảm 44,5% và mới hoàn thành 79% kế hoạch năm

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 21.533,16 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 883,62 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, PV Power đặt kế hoạch tổng doanh thu 30.332 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.118 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 883,62 tỷ đồng, PV Power đã hoàn thành 79% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của PV Power tăng 11,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 6.764,8 tỷ đồng, lên 63.608 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 27.092,5 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 17.176,2 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 9.248 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn tăng 37% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.638,7 tỷ đồng, lên 17.176,2 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 427,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.999,9 tỷ đồng, lên 4.935,5 tỷ đồng…

Công ty cho biết biến động các khoản phải thu ngắn hạn chủ yếu liên quan tới phải thu của Công ty Mua bán Điện tăng 46% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 4.454,6 tỷ đồng, lên 14.144,2 tỷ đồng.

Đối với tài sản dở dang dài hạn, biến động tăng chủ yếu do dự án Nhà máy Điện khí Nhơn Trạch 3,4 tăng từ 729,5 tỷ đồng, lên 3.825 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của PV Power tăng 2,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 262,8 tỷ đồng, lên 9.279,8 tỷ đồng và chiếm 14,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 5.372,2 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 3.907,6 tỷ đồng.

Về diễn biến giá cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu POW giảm 100 đồng, về 11.750 đồng/cổ phiếu.

PV Power ước tính lỗ 47,19 tỷ đồng trong quý III/2023
Lợi nhuận lao dốc nửa đầu năm 2023, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã POW – sàn HoSE) tiếp tục ghi nhận lỗ trong quý...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư