Đặt mua báo in| Ngày 23 tháng 09 năm 2021, 00:44:57
Quảng Bình đặt mục tiêu thu hút hơn 1,5 tỷ USD trong 10 năm tới
Ngọc Tân - 23/06/2020 11:41
 
Tỉnh Quảng Bình đặt mục tiêu sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khoảng 0,6 - 0,8 tỷ USD giai đoạn 2021-2025; và khoảng 1 – 1,2 tỷ USD giai đoạn 2026-2030.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thu hút, quản lý đối với hoạt động FDI trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nền kinh tế của tỉnh, tạo môi trường thu hút đầu tư mạnh mẽ.

Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong việc thu hút đầu tư FDI của Quảng Bình.
Du lịch là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong việc thu hút đầu tư FDI của Quảng Bình.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu cụ thể đó là trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Bình sẽ thu hút vốn đầu tư FDI khoảng 0,6 - 0,8 tỷ USD; giai đoạn 2026-2030 khoảng 1,0 – 1,2 tỷ USD. Đến năm 2030, Quảng Bình sẽ thu hút được các dự án FDI có quy mô lớn vào các ngành đột phá, trụ cột của tỉnh, trọng tâm là các lĩnh vực năng lượng tái tạo; du lịch, dịch vụ; công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình cho biết, các biện pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra tại kế hoạch bao gồm, thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài. Trong đó rà soát, xây dựng danh mục dự án thu hút đầu tư nước ngoài; lựa chọn, ưu tiêu thu hút đầu tư các dự án mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh, phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thu hút các dự án lớn, các nhà đầu tư tiềm năng.

Cùng với đó là nâng cao năng lực thực hiện quản lý, giám sát đầu tư. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư. Rà soát và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư theo hướng tinh gọn, đảm bảo chuyên môn nghiệp vụ và giỏi ngoại ngữ. Kết hợp xúc tiến đầu tư với xúc tiến thương mại và du lịch một cách linh hoạt, phù hợp với yêu cầu và đặc thù của tỉnh. Chủ động xúc tiến đầu tư có mục tiêu, trọng tâm, trọng điểm, gắn với các tiêu chí hợp tác đầu tư mới.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang cho biết, để hoàn thành mục tiêu, trong thời gian tới, chính quyền Quảng Bình sẽ tăng cường cơ chế đối thoại, đổi mới, mở rộng phương thức tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của nhà đầu tư. Xử lý dứt điểm, kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư đang thực hiện. Đi kèm với đó là thực hiện công tác quản lý, triển khai dự án đầu tư, đảm bảo hiện quả kinh tế xã hội môi trường, phù hợp quy hoạch, theo đúng các tiêu chí lựa chọn, sàng lọc dự án…; Thực hiện đúng quy định và đảm bảo chặt chẽ các thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi, chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư nước ngoài. Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án gây ô nhiễm môi trường, sử dụng đất không hiệu quả, kinh doanh thua lỗ nhiều năm, dự án không thực hiện đúng cam kết. Đặc biệt là phòng ngừa, giải quyết sớm, có hiệu quả các tranh chấp liên quan đến đầu tư nước ngoài.

“Hiện nay UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương để xây dựng diễn đàn tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân. Định kỳ hàng năm, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao về UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/12 để tổng hợp báo cáo theo quy định”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Xuân Quang cho biết.

Ra mắt dự án Khu đô thị biển Gosabe City – Quảng Bình
Khu đô thị biển Gosabe City đã có sổ đỏ từng lô với thời hạn sở hữu lâu dài, hệ thống hạ tầng giao thông hoàn thiện, điện âm hiện đại,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư