Đặt mua báo in| Ngày 16 tháng 05 năm 2021, 03:31:42
Quảng Nam thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính
Hoàng Anh - 10/05/2019 14:38
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân đã thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2018 của tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Văn Tân cho rằng công tác cải cách hành chính luôn được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các cấp, các ngành đã có chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, qua các năm, kết quả đánh giá Chỉ số PAPI của tỉnh đều ở mức trung bình so với cả nước và thể hiện tính không ổn định. Công tác cải cách hành chính ở các ngành, địa phương chưa đồng bộ.

UBND tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính.
UBND tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính.

Vì vậy, ông Tân yêu cầu phải tổ chức quán triệt trong đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của các Chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính. Giao Sở Nội vụ tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2019. Ngoài ra, thống nhất chủ trương xây dựng phần mềm đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018, thì Quảng Nam đạt 43,14 điểm - xếp thứ 33/63 tỉnh, thành phố; tụt 6 bậc mặc dù tăng điểm so với 2017 (đạt 37,08 điểm, đứng thứ 27).

Quảng Nam đạt kết quả điểm ở từng lĩnh vực cụ thể như sau: tham gia của người dân cấp cơ sở: 5,27 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương: 5,05 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; trách nhiệm giải trình với người dân: 4,99 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: 6,64 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; thủ tục hành chính công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất; cung ứng dịch vụ công: 7,02 điểm - nhóm đạt điểm trung bình thấp; quản trị môi trường: 4,68 điểm - nhóm đạt điểm trung bình cao; quản trị điện tử: 2,47 điểm - nhóm đạt điểm thấp nhất.

Quảng Nam nói gì khi Đà Nẵng muốn đưa khách ra Cù Lao Chàm?
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng, TP. Đà Nẵng không thể đơn phương lập kế hoạch đưa khách ra thẳng đảo Cù Lao Chàm, nếu có kế hoạch thì cần...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư