Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Quảng Ngãi lập Tổ tư vấn, hỗ trợ chấp thuận chủ trương 2 dự án môi trường
Linh Đan - 18/06/2024 12:30
 
Quảng Ngãi lập Tổ tư vấn, hỗ trợ quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan đến 2 dự án môi trường tại Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong.

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Tổ tư vấn, hỗ trợ quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan đến Dự án Nhà máy xử lý rác thải kết hợp phát điện và Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất (sau đây gọi tắt là Tổ tư vấn và hỗ trợ) tại Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh).

Tổ Tư vấn và hỗ trợ do ông Đàm Minh Lễ, Phó trưởng Ban phụ trách, điều hành Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi làm Tổ trưởng. Các Tổ phó là đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nhiệm vụ của Tổ tư vấn và hỗ trợ là tiến hành tư vấn, hỗ trợ Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư và các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án như hỗ trợ, hướng dẫn và triển khai các nội dung công việc liên quan (về quy hoạch xây dựng, kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, quy hoạch đấu nối điện, thủ tục đóng cửa mỏ đất Thế Lợi…) để đảm bảo đủ điều kiện chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án theo đúng quy định; xây dựng các nguyên tắc chung, điều kiện tiên quyết, bắt buộc trong hồ sơ mời thầu theo quy định; xây dựng chi tiết Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư trong hồ sơ mời thầu về năng lực, kinh nghiệm, phương án đầu tư kinh doanh, hiệu quả đầu tư; đề xuất giá trần dịch vụ xử lý rác thải phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, trên cơ sở các nội dung của hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, Tổ tư vấn và hỗ trợ tiến hành kiểm tra, đánh giá tính hợp lệ hồ sơ dự thầu; đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu làm cơ sở để Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tổng hợp, trình thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Quảng Ngãi rút ngắn thời gian trình chấp thuận chủ trương dự án nhà ở xã hội
Quảng Ngãi yêu cầu rút ngắn thời gian thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn chủ đầu tư thực hiện...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư