Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 12 năm 2021, 06:43:45
Quảng Trị: Bán trụ sở dù có ý kiến chỉ đạo tạm dừng của Thủ tướng
Ngọc Tân - 18/02/2020 12:10
 
Chiều 17/2, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về việc công bố kết luận về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng xảy ra tại tỉnh này. Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ việc UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng nhưng đã không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều thiếu sót trong phê duyệt dự án đầu tư công, đấu thầu qua mạng

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ,  công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, cho thuê và chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Quảng Trị có nhiều thiếu sót chưa đúng với các quy định của pháp luật.

Nhiều doanh nghiệp được giao đất, thuê đất nhưng do thiếu năng lực, chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, dẫn đến chậm đưa vào sử dụng, gây lãng phí đất đai. Trong đó, một số doanh nghiệp được thuê đất tại các khu công nghiệp, khu kinh tế chưa phù hợp với quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đại diện TTCP nêu rõ kết luận của TTCP về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng xảy ra tại tỉnh
Đại diện TTCP nêu rõ kết luận của về những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Cũng theo kết luận thanh tra, việc đầu tư cơ sở hạ tầng các khu dân cư để tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị còn dàn trải, chưa nghiên cứu được nhu cầu thực tế của người dân, dẫn đến lãng phí khi không có người mua. Nhiều dự án được Nhà nước giao, cho thuê đất để thực hiện các dự án khai thác khoáng sản mặc dù được cấp phép khai thác nhưng lại không có hợp đồng cho thuê đất, chưa nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án theo quy định (như Công ty Cổ phần Song Nhùng, Công ty TNHH MTV Đất Việt, Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4…) là vi phạm quy định của Luật Đất đai, Luật Bảo vệ rừng.

Riêng Công ty Cổ phần Phát triển khoáng sản 4 đã hết thời hạn khai thác, chế biến mỏ vàng tại xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị nhưng không làm thủ tục đóng cửa mỏ, chưa nộp tiền ký quỹ phục hồi môi trường hơn 1,5 tỷ đồng và tiền cấp quyền khai thác gần 6 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý môi trường, UBND tỉnh Quảng Trị chưa ban hành các văn bản quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường, quan trắc, kiện toàn bộ máy quản lý của UBND tỉnh và một số huyện chưa thực hiện tốt theo Nghị Quyết số 35/NĐ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ và Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 2/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường còn yếu, dẫn đến nhiều vi phạm tại nhiều dự án. Công tác cấp phép hoạt động tài nguyên chưa tốt, công tác thẩm định và phê duyệt đánh giá tác động môi trường chiếm tỷ lệ 20%, số dự án chưa lập kế hoạch bảo vệ môi trường chiếm 44,1%, số dự án chưa được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường chiếm 53,9%.

Về quản lý đầu tư xây dựng, kế hoạch đầu tư công trung hạn còn chậm triển khai, các dự án phê duyệt chủ trương đầu tư chưa đúng quy định của Luật Đầu tư công khi vẫn được phê duyệt mà lại không có văn bản thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu chưa nghiêm, hiệu quả còn hạn chế, các bên trong đấu thầu chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định, quá trình thực hiện còn xảy ra sai sót, vi phạm như: Thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh rất hạn chế, không đảm bảo theo quy định, tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu quá thấp, hiệu quả không cao, tổ chức đấu thầu chưa đúng quy định khi lưạ chọn nhà thầu không đủ năng lực; công tác giám sát, đánh giá đầu tư còn hạn chế, chế độ báo cáo, kiểm tra, đôn đốc chưa thực hiện đầy đủ theo quy định

Đề nghị kiểm điểm lãnh đạo UBND tỉnh

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ kết luận: UBND tỉnh Quảng Trị cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần đầu tư Sài Gòn được hưởng ưu đãi không đúng quy định của Chính phủ tại dự án Khu đô thị Bắc Thành Cổ gây thất thoát hơn 14 tỷ đồng.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép bán trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm dừng mà không báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến những sai phạm này, trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài nguyên Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch UBND cấc huyện, thị xã, thành phố có liên quan và các doanh nghiệp liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp thu nội dung kết luận và chỉ đạo của TTCP
Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp thu nội dung kết luận và chỉ đạo của TTCP

Trước những sai phạm này, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phải thu hồi số tiền hơn 14,2 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn và thu phí bảo vệ môi trường của 29 chủ đầu tư các dự án khác về ngân sách nhà nước . Cục Thuế phải thu hồi số tiền 5,7 tỷ đồng đối với các đơn vị còn nợ tiền thuê và tiền sử dụng đất; thu hồi 1,5 tỷ đồng tiền ký quỹ phục hồi môi trường và 5,9 tỷ đồng tiền cấp quyền khai thác của Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản 4.  Tỉnh Quảng Trị phải chấn chỉnh, khắc phục ngay thiểu sót trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể tại các cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc cấp phép, ưu đãi và còn nhiều sai phạm trong việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ hoặc các nhà đầu tư không đảm bảo được năng lực mà vẫn được chính quyền địa phương ưu ái, tạo điều kiện.

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết: “Chúng tôi đề nghị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra, giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai trong 1 thời gian quy định cụ thể. Chúng tôi giao trực tiếp nhiệm vụ cho Vụ Giám sát, thẩm định, xử lý sau thanh tra (TTCP) để giám sát việc thực hiện sau thanh tra, theo dõi quá trình thực hiện sau thanh tra”.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ cũng đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc đồng ý nội dung và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Kết luận số 2282/KL-TTCP liên quan đến những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng xảy ra tại tỉnh Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra; tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thêm hai dự án điện gió tại Quảng Trị về tay Xây lắp điện 1
Sau thương vụ M&A Công ty Điện gió Liên Lập với giá hơn 195 tỷ đồng, CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1, mã PC1) tiếp tục bỏ vốn đầu tư vào hai doanh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư