Đặt mua báo in| Ngày 07 tháng 07 năm 2020, 07:17:39
Quốc hội đồng ý giao Chính phủ quyết định danh mục dự án sử dụng nguồn dự phòng và vốn còn lại
Thanh Huyền - 07/06/2019 16:42
 
Sáng 7/6, Quốc hội tiến hành lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn (KHĐTCTH) giai đoạn 2016-2020 trong phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của KHĐTCTH giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử theo hai lựa chọn phương án.

Phương án 1: Giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và các dự án, trên nguyên tắc đảm bảo cân đối được nguồn ngân sách hằng năm, phải bố trí được trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ưu tiên bố trí vốn trả nợ cho các dự án, công trình đã hoàn thành, các dự án đã có trong danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, đang dở dang còn thiếu vốn, không để nợ đọng xây dựng cơ bản, số còn lại mới phân bổ cho các dự án mới. Giao Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Phương án 2: Không đồng ý giao Chính phủ; vẫn tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội.

Kết quả lấy ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử cho thấy có 299/439 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với phương án 1 (chiếm 61,78% tổng số đại biểu Quốc hội). Theo đó giao Chính phủ chịu trách nhiệm rà soát lại danh mục, thủ tục đầu tư, phương án phân bổ, giao vốn bổ sung cho các bộ, ngành, địa phương và báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện tại Kỳ họp thứ 10.

Kết quả lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quyết định danh mục các Dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Kết quả lấy ý kiến bằng hệ thống điện tử về thẩm quyền quyết định danh mục các dự án sử dụng nguồn dự phòng chung và nguồn vốn còn lại của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Trước đó, thảo luận tại tổ và hội trường về thẩm quyền quyết định sử dụng nguồn dự phòng chung và dự phòng 10% tại các bộ, ngành, địa phương, có ý kiến đề nghị giao Chính phủ thực hiện để tháo gỡ khó khăn trước mắt trong đầu tư công.

Có ý kiến cho rằng, để sớm triển khai được việc giao kế hoạch, cần giao Chính phủ tự thực hiện trên các nguyên tắc của Nghị quyết 26, Nghị quyết 71. Trong trường hợp nhất thiết phải thực hiện các dự án khởi công mới, đề nghị Chính phủ cần tính toán thật kỹ, bố trí số vốn phù hợp, đủ giải ngân hết trong giai đoạn 2016-2020, số vốn còn thiếu để hoàn thành các dự án chuyển tiếp.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục đúng theo Nghị quyết 26 và Nghị quyết 71 để bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời.

Chính phủ đề xuất bổ sung gần 15.500 tỷ đồng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, sáng 29/5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư