Quý I, Bà Rịa - Vũng Tàu thu ngân sách ước đạt 5.351 tỷ đồng
Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa đưa ra số liệu cho biết trong Qúy I/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước 5.351 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán năm.
Thành phó Vũng Tàu
Thành phó Vũng Tàu

Cụ thể số liệu trên được đưa ra tại buổi họp Giao ban tài chính địa phương Qúy I/2019 với các Sở, ban, ngành liên quan để nghe Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh Quý I/2019 và phương hương nhiệm vụ trong Quý II/2019.

Theo báo cáo, trong Qúy I/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước 5.351 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán năm. Có 11/16 khoản thu đạt và vượt tiến độ thu của bình quân dự toán giao, bao gồm: thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân; thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất; thuế bảo vệ môi trường; thu lệ phí trước bạ; thu phí, lệ phí; thu xổ số kiến thiết; thu cấp quyền khai thác khoáng sản; thu cổ tức lợi nhuận; thu khác ngân sách.

Tổng chi ngân sách địa phương trong Qúy I/2019 ước 1.328,7 tỷ đồng, đạt 7,2% dự toán năm. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước 700 tỷ đồng, đạt 7,9 %; chi thường xuyên ước 628,7 tỷ đồng, đạt 6,8% so với dự toán. Nhìn chung, tình hình thu ngân sách địa phương trong Qúy I/2019 đã đảm bảo nguồn ngân sách đáp ứng nhu cầu chi theo dự toán được giao.

Về kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong Qúy II/2019, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đẩy nhanh công tác thực hiện thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước; nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức bán đấu giá các cơ sở nhà đất của các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh,…

Gia Huy

Bình luận của bạn về bài viết...