Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 06:03:37
Quý II/2022, lợi nhuận Cao su Đà Nẵng giảm 21% về 83,88 tỷ đồng
Duy Bắc - 16/07/2022 09:10
 
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (mã DRC – sàn HoSE) công bố lợi nhuận quý II/2022 giảm 21% về 83,88 tỷ đồng và bắt đầu ghi nhận lỗ hoạt động tỷ giá.

Theo đó, trong quý II/2022, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 1.147,96 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 83,88 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,8% về còn 17,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 21,6 tỷ đồng về 204,89 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 80,4%, tương ứng tăng thêm 7,97 tỷ đồng lên 17,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,9%, tương ứng tăng thêm 5,46 tỷ đồng lên 17,89 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 10,53 tỷ đồng lên 101,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cao su Đà Nẵng cho biết thêm nguyên nhân lợi nhuận giảm trong quý II/2022 do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và kinh tế chính trị thế giới biến động, giá xăng dầu tăng cao, tình hình tiêu thụ sụt giảm, các chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận giảm.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 2.431,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149,68 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của DRC (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí tài chính trong 6 tháng đầu năm 2022 của DRC (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã ghi nhận 10,1 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện; 4,6 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại số dư cuối kỳ.

Trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 12% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 58,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 10,58 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 30,49 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 10,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, trước đó năm 2021, Cao su Đà Nẵng cũng ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 67,8 tỷ đồng.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng tăng 7,9% so với đầu năm lên 3.383,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.657,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 934,1 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 400,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

DRC tăng tích trữ tồn kho trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).
DRC tăng tích trữ tồn kho trong 6 tháng đầu năm (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, trong kỳ tồn kho tăng 16% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 228,6 tỷ đồng lên 1.657,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 24,5 tỷ đồng lên 232,6 tỷ đồng. Với việc gia tăng tồn kho và khoản phải thu trong 6 tháng đầu năm, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn tới dòng tiền kinh doanh chính âm trong kỳ.

Về phần vay nợ, trong 6 tháng đầu năm, nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 37,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 217,43 tỷ đồng lên 791,2 tỷ đồng và chiếm tới 23,4% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, cổ phiếu DRC tăng 200 đồng lên 27.800 đồng/cổ phiếu.

Doanh nhân Lê Hoàng Khánh Nhựt, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng: Trọng dụng ý tưởng sẽ giữ được nhân tài
Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc thông thoáng, nơi các ý tưởng được trọng dụng, lãnh đạo và nhân viên có...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư