Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 23 tháng 05 năm 2024,
Quý III/2022, Thực phẩm Sao Ta báo cáo tốc độ tăng trưởng chậm lại
Duy Bắc - 18/10/2022 13:16
 
CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã chứng khoán FMC - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 7,8% và lợi nhuận tăng 25,5% trong quý III/2022.

Trong quý III/2022, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 1.752,49 tỷ đồng, tăng 7,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 79,83 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,3% lên 10,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 26,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 40,14 tỷ đồng lên 190,86 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 25,3%, tương ứng tăng thêm 4,18 tỷ đồng lên 20,7 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 16,9%, tương ứng tăng thêm 1,9 tỷ đồng lên 13,13 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 31,4%, tương ứng tăng 27,87 tỷ đồng lên 116,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu đạt 4.491,12 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 240,47 tỷ đồng, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận quý III lần lượt là 7,8% và 25,5%, thấp hơn mức tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm lần lượt là 19,6% và 36,2%.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng trong quý III đang có dấu hiệu chậm lại so với giai đoạn đầu năm.

Trong năm 2022, Thực phẩm Sao Ta đặt kế hoạch doanh thu 5.290 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 247,3 tỷ đồng, Công ty đã hoàn thành 77,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục âm 152,27 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 259,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư cũng ghi nhận âm 339,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 225,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Như vậy, trong kỳ Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Được biết, lần gần nhất dòng tiền kinh doanh âm trong năm là năm 2017, với giá trị âm 279,97 tỷ đồng.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Thực phẩm Sao Ta tăng 17% so với đầu năm lên 3.157,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.003,9 tỷ đồng, chiếm 31,8% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 609,3 tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 516,7 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 401,3 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 61,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 232,1 tỷ đồng lên 609,3 tỷ đồng; tồn kho tăng 6,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 63,1 tỷ đồng lên 1.003,9 tỷ đồng …

Việc dòng tiền kinh doanh âm 152,27 tỷ đồng, nguyên nhân một phần đến từ việc tăng khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho trong kỳ.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn tăng 92,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 383,4 tỷ đồng lên 798,2 tỷ đồng và chiếm 25,3% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 18/10, cổ phiếu FMC tăng 200 đồng, lên 39.500 đồng/cổ phiếu.

Thực phẩm Sao Ta kỳ vọng tăng trưởng nhờ CP Việt Nam
Việc hoàn tất phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là CP Việt Nam giúp Thực phẩm Sao Ta (HoSE: FMC) hoàn thiện chuỗi giá trị, nâng cao khả...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư