Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 07 năm 2020, 04:17:49
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020
Như Loan - 24/06/2020 11:40
 
Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 cụ thể như sau.

THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020 

 Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2020. Cụ thể như sau:

I. Đối tượng tuyển dụng

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tuyển dụng:

- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, trong độ tuổi lao động theo quy định pháp luật;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có trình độ, kinh nghiệm, văn bằng, chứng chỉ phù hợp với tiêu chuẩn vị trí tuyển dụng (theo Khoản 2 Mục I dưới đây);

- Có phẩm chất tư cách đạo đức tốt;

- Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ và thực hiện công việc.

2. Những người sau đây không được đăng ký tuyển dụng:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Số lượng, vị trí tuyển dụng

1. Số lượng tuyển dụng

Số lượng: 04 người lao động, cụ thể chỉ tiêu tuyển dụng đối với từng phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Nghiệp vụ cho vay: 02 người lao động;

- Phòng Pháp chế: 02 người lao động.

2. Tiêu chuẩn tuyển dụng

2.1. Vị trí nhân viên phòng Nghiệp vụ cho vay: 02 người lao động

- Trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc Đại học loại Khá trở lên khối ngành Kinh tế, Tài chính;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc trình độ loại B trở lên (theo quy định cũ) hoặc tốt nghiệp tại nước ngoài;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ ứng dụng tin học tương đương;

- Am hiểu quy định pháp luật về tín dụng, tài chính – ngân hàng;

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực tín dụng/thẩm định tại các ngân hàng.

2.2. Vị trí nhân viên phòng Pháp chế: 02 người lao động

- Trình độ Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc Đại học loại Khá trở lên ngành Luật;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh) với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc trình độ loại B trở lên (theo quy định cũ) hoặc tốt nghiệp tại nước ngoài;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ ứng dụng tin học tương đương;

- Am hiểu quy định pháp luật về tín dụng, tài chính – ngân hàng;

- Có kinh nghiệm 02 năm trở lên trong lĩnh vực tư vấn pháp luật/pháp chế/giám sát tuân thủ tại các ngân hàng/các văn phòng tư vấn luật.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ ghi rõ họ tên; ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại và địa chỉ liên lạc, thành phần hồ sơ bao gồm:

- 01 Đơn xin đăng ký tuyển dụng lao động (mẫu kèm theo);

- 01 Bản khai sơ yếu lý lịch tự thuật (ảnh 4x6) có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- 01 Bản sao Giấy khai sinh (công chứng);

- 01 Bản sao chứng minh thư nhân dân, 01 Bản sao Hộ khẩu (công chứng);

- 01 Giấy chứng nhận sức khỏe (có dán ảnh) do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận không quá 12 tháng so với thời gian nộp;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (công chứng);

- Bốn (04) phòng bì dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc, hai (02) ảnh màu cỡ 4x6 cm mới chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây.

IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng

- Quỹ tiến hành nhận hồ sơ, rà soát các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển, mời tham dự phỏng vấn;

- Nội dung phỏng vấn: hiểu biết về Luật hỗ trợ DNNVV, Nghị định 39/2019/NĐ-CP, Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản liên quan; năng lực; kinh nghiệm; kỹ năng thực hiện công việc của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng;

- Không thực hiện phúc khảo với kết quả phỏng vấn;

- Ứng viên trúng tuyển là người có số điểm thi phỏng vấn cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu nhu cầu tuyển dụng của từng vị trí tuyển dụng mà ứng viên đã đăng ký.

V. Hợp đồng và mức lương dự kiến

1. Hợp đồng dự kiến khi được tuyển vào làm việc tại Quỹ là Hợp đồng thử việc 02 tháng, sau thời gian thử việc nếu đạt yêu cầu sẽ xem xét ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn.

2. Mức lương thử việc: 85% mức lương tương ứng vị trí việc làm của nhân viên được hưởng theo Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và quy định tại quy chế trả lương của Quỹ.

VI. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ và đăng tải thông tin

1. Hồ sơ ứng viên gửi về Văn phòng Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, phòng 301 nhà F, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 0243.7957855 số máy lẻ: 200.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày 06/7/2020 đến hết ngày 09/7/2020 trong giờ hành chính.

3. Danh sách các ứng viên có đủ điều kiện tham dự phỏng vấn, thời gian phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn và kết quả trúng tuyển sẽ được niêm yết tại trụ sở của Quỹ và đồng thời thông báo trên trang thông tin điện tử của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ http://phattriendnnvv.mpi.gov.vn.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa xin trân trọng thông báo.

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF): Rộng cửa cho bài toán vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giữ vai trò nền tảng cho hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn vốn được tiếp cận đúng đúng thời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư