Ra mắt Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc vào đầu năm 2019
Nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là đơn vị đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để hình thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, với kế hoạch doanh nghiệp này sẽ chính thức “ra mắt vào ngày 1/1/2019.
EVN) đang triển khai các bước cần thiết để tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng tại cả 3 Tổng công ty, gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc
EVN đang triển khai các bước cần thiết để tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng tại cả 3 Tổng công ty, gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai các bước cần thiết để tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng tại cả 3 Tổng công ty, gồm: Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tổng công ty Điện lực miền Nam .

Đơn vị đi đầu trong việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Theo đó, 3 Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Trung và Nam đều đang có các Công ty Lưới điện cao thế; dự kiến, trong tương lai đây sẽ là lực lượng nòng cốt hình thành nên các Công ty Dịch vụ Điện lực trực thuộc các tổng công ty miền trong thời gian tới.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam hiện đã giao cho 3 tổng công ty nghiên cứu mô hình hoạt động theo hướng đổi tên các Công ty Lưới điện cao thế thành Công ty Dịch vụ Điện lực, sau khi chuyển phần việc liên quan công tác vận hành lưới điện cho các Công ty Điện lực ở địa phương.

Tập đoàn đã giao cho 3 tổng công ty nghiên cứu mô hình hoạt động theo hướng đổi tên các Công ty Lưới điện cao thế thành Công ty Dịch vụ Điện lực, sau khi chuyển phần việc liên quan công tác vận hành lưới điện cho các Công ty Điện lực ở địa phương.

Ngoài ra, lãnh đạo EVN cũng kỳ vọng việc tái cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động của các doanh nghiệp lần này sẽ là tiền đề quan trong để Tập đoàn tinh gọn bộ máy trong vòng 3 - 5 năm tới, với mục tiêu giảm hàng ngàn lao động.

Nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVN, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) là đơn vị đang xúc tiến các thủ tục cần thiết để hình thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, với kế hoạch doanh nghiệp này sẽ chính thức ra mắt từ ngày 1/1/2019.

Cách làm của EVNNPC cũng như định hướng của Tập đoàn, đó là chuyển nhiệm vụ quản lý lưới điện 110 kV từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc về 27 Công ty Điện lực địa phương. Một bộ phận còn lại sẽ tham gia hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, với các nhiệm vụ chính như: phát triển công tơ mới, các dịch vụ điện sau công tơ; tư vấn thiết kế, xây lắp điện, đại tu, sửa chữa lớn…

Cách làm của EVNNPC cũng như định hướng của Tập đoàn, đó là chuyển nhiệm vụ quản lý lưới điện 110 kV từ Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc về 27 Công ty Điện lực địa phương. Một bộ phận còn lại sẽ tham gia hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc, với các nhiệm vụ chính như: phát triển công tơ mới, các dịch vụ điện sau công tơ; tư vấn thiết kế, xây lắp điện, đại tu, sửa chữa lớn…

Ông Thiều Kim Quỳnh, Chủ tịch EVNNPC cho hay, trước đây, 80% khối lượng sửa chữa lớn liên quan đường dây 110 kV như sơn cột, sửa các thiết bị hỏng hóc đều phải thuê ngoài thông qua đấu thầu. EVNNPC chỉ làm được những việc nhỏ liên quan sửa chữa thường xuyên. Tới đây, khi tách khối dịch vụ ra thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực này, thì chắc chắn 80% công việc trên sẽ thuộc về Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc.

Thế Hải

Bình luận của bạn về bài viết...