EVNGenco1 đã giải ngân hơn 9.000 tỷ đồng vốn đầu tư
Theo báo cáo của Tổng công ty phát điện 1 (EVNGenco1), 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân đạt lần lượt là 8.911 và 9.023 tỷ đồng tương đương 70 và 71% kế hoạch năm.
8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng và giá trị giải ngân đạt lần lượt là 8.911 tỷ đồng (tương đương 70% kế hoạch năm) và 9.023 tỷ đồng (tương đương 71% kế hoạch năm).
Giá trị giải ngân trong 8 tháng 2018 của EVNGenco1 đạt 9.023 tỷ đồng, tương đương 71% kế hoạch năm 2018

Tổng công ty phát điện 1 (EVNGenco1) cho biết, 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện sản xuất của Tổng công ty đạt 21.408 triệu kWh, tăng 10.5% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thủy điện vượt 763 triệu kWh.  

Tháng 8/2018, sản lượng điện EVNGenco1 sản xuất đạt 2.544 triệu kWh, tương đương 94% kế hoạch tháng 8 và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 8 tháng đầu năm, các tổ máy thủy điện vận hành ổn định và phát vượt 763 triệu kWh so với kế hoạch.

Về đầu tư - xây dựng, đối với các dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư, giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 là 1.635 tỷ đồng.

8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng đạt lần lượt là 8.911 tỷ đồng, tương đương 70% kế hoạch năm; giá trị giải ngân đạt 9.023 tỷ đồng, tương đương 71% kế hoạch năm.

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (do EVN làm chủ đầu tư), giá trị khối lượng thực hiện trong tháng 8/2018 ước đạt 260 tỷ đồng. 8 tháng đầu năm, giá trị khối lượng thực hiện và tổng giá trị giải ngân của dự án Duyên Hải 3 mở rộng lần lượt là 1.422 tỷ đồng  và 1.937 tỷ đồng .

Trong tháng 9/2018, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện với sản lượng được giao là 2.764 triệu kWh, trong đó, thủy điện đạt 605 triệu kWh; nhiệt điện đạt 2.159 triệu kWh.

Các nhà máy thủy điện được giao nhiệm vụ khai thác tối ưu các nguồn nước, thực hiện quy trình điều tiết liên hồ chứa, các yêu cầu điều tiết lũ và cấp nước hạ du, các tổ máy nhiệt điện khai thác tối ưu sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia.

Về cung cấp than phục vụ cho các nhà máy nhiệt điện, bên cạnh nguồn than của TKV và Tổng công ty Đông Bắc, EVNGenco1 sẽ triển khai thực hiện Hợp đồng mua 1 triệu tấn than nhập khẩu (đợt 1 năm 2018) và chuẩn bị ký kết hợp đồng đợt 2 phục vụ sản xuất của Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3. Tổng công ty cũng dự kiến sẽ phê duyệt phương án nhập khẩu than giao đoạn 2019-2020 và giai đoạn sau năm 2020 để làm cơ sở triển khai.

Ngoài ra, trong tháng 9/2018, EVNGenco1 cũng nỗ lực hoàn thành các công tác như thực hiện đốt than trộn tại tổ máy S2 nhiệt điện Duyên Hải 1; Bám sát các đơn vị liên quan về giá điện và Hợp đồng mua bán điện dài hạn đối với nhiệt điện Nghi Sơn 1; Tăng cường công tác quản lý và tiêu thụ tro xỉ; xây dựng các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ tro xỉ tại các nhà máy nhiệt điện; Xem xét các giải pháp thực hiện dự án điện gió Bến Tre.

Trong năm 2017, tổng sản lượng điện EVNGenco 1 sản xuất đạt 28,02 tỷ kWh, tăng 19% so với năm 2016. Tổng giá trị khối lượng đầu tư – xây dựng đạt   13.576 tỷ đồng, giá trị giải ngân đạt 13.049 tỷ đồng.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...