Đặt mua báo in| Ngày 03 tháng 08 năm 2020, 22:27:02
Sacombank được nới room tín dụng lên 13,5%
Thùy Vinh - 31/07/2020 11:40
 
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm - Tổng giám đốc Sacombank cho biết, do tình hình kinh doanh tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, Sacombank đã được NHNN cho nới thêm room lên mức 13,5%.

Cụ thể, đến 30/06/2020, dư nợ tín dụng toàn hàng của Sacombank tăng gần 5% so với đầu năm. Do tình hình kinh doanh tăng trưởng ổn định, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, Sacombank đã được NHNN cho nới thêm room tín dụng lên mức 13,5%.

Theo Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, trong bối cảnh kinh tế thế giới và thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì tại Việt Nam dịch bệnh cũng tác động không nhỏ tới mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng cuối năm 2020 có nhiều dấu hiệu tích cực và khả quan. Riêng Sacombank, hiện nay đang áp dụng các giải pháp hỗ trợ tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay các khoản dư nợ hiện hữu lên đến 1,5%/năm và cho vay nhận nợ mới với lãi suất từ 6,5%/năm; miễn, giảm phí các giao dịch trực tuyến (IB/MB), giao dịch thanh toán thuế, và dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh. 

Đồng thời, Ngân hàng hỗ trợ cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chủ trương của NHNN, vừa tăng sức hấp thụ vốn đối với nền kinh tế. Vì thế, tăng trưởng tín dụng tại Sacombank đến cuối năm 2020 kỳ vọng đạt được theo kế hoạch.

Cũng theo Tổng giám đốc Sacombank, 6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng đã quyết liệt triển khai đồng bộ mọi giải pháp nhằm vừa đảm bảo duy trì ổn định hoạt động ngân hàng và bám sát các mục tiêu của Đề án tái cơ cấu, vừa chung tay cùng Chính phủ và Ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn để phục hồi sản xuất và tiêu dùng xã hội thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Đồng thời, Sacombank miễn, giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 và dành khoảng 25.000 tỷ đồng triển khai các gói tài trợ vốn ưu đãi lãi suất, đồng thời miễn/giảm phí các giao dịch trực tuyến nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết quả đến 30/6/2020, hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu được đại hội đồng cổ đông Sacombank giao đều tăng trưởng tích cực và vượt mức tiến độ kế hoạch 2020.

Tổng tài sản đạt gần 482.000 tỷ đồng, tăng 6,2% so với đầu năm, đạt 63,2% kế hoạch; Huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt gần 436.000 tỷ đồng, tăng 6,2%, đạt 60,3% kế hoạch; Tín dụng đạt hơn 311.000 tỷ đồng, tăng 4,9%, đạt 44,3% kế hoạch với chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tương đương 55,5% kế hoạch năm và dự kiến đến hết tháng 7 sẽ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng.

Các chỉ số an toàn hoạt động tiếp tục được cải thiện theo hướng ổn định, bền vững, đặc biệt là hệ số CAR đảm bảo tuân thủ quy định Thông tư 41/2016-TT-NHNN ngay từ đầu năm và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn được kéo giảm xuống dưới 30% so với mục tiêu kiểm soát 40% của NHNN.

Bên cạnh đó, kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu trong 6 tháng đầu năm cũng tiếp tục đạt khả quan, đảm bảo bám sát lộ trình chung. Tổng doanh số thu hồi, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng đạt trên 9.900 tỷ đồng, đồng thời đã trích lập/phân bổ hơn 2.200 tỷ đồng các tồn đọng tài chính thuộc Đề án. Nhờ đó, tỷ trọng tài sản không sinh lời/Tổng tài sản tiếp tục được kéo giảm thêm 1,9% so đầu năm.

Sacombank xin nới room tín dụng lên 14%
Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Tổng giám đốc Ngân hàng Sacombank cho biết, đến gần hết tháng 6/2020, tăng trưởng tín dụng Sacombank tăng khoảng 6% so...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư