Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Sau chậm thanh toán trái phiếu, Đầu tư LDG xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2022
Duy Bắc - 03/04/2023 10:59
 
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) xin gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022.

Đầu tư LDG lý giải việc chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 do hiện tại ngành bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn từ những bất ổn của nền kinh tế, tình hình bán hàng của Công ty cũng bị chậm lại.

Ngoài ra, từ các chính sách bất lợi của lãi suất, rất nhiều khách hàng của Đầu tư LDG đang gặp khó khăn về tài chính nên không thể thanh toán đúng hạn theo tiến độ. Tình hình thu tiền từ các khách hàng của Đầu tư LDG bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng so với các tháng trước và so với kế hoạch.

Trong bối cảnh đó, đơn vị kiểm toán của Đầu tư LDG cần thêm thời gian để tiến hành các thủ tục kiểm toán và thu thập thêm các chứng từ để có thể hoàn thành kiểm toán Báo có tài chính cho năm 2022.

Bên cạnh đó, từ giữa năm 2022 đến nay, Đầu tư LDG đã có nhiều biến động mạnh về nhân sự dẫn đến nhiều khó khăn trong việc phối hợp hoàn thành Báo cáo tài chính được kiểm toán và công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định.

Chính vì vậy, Đầu tư LDG xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 28/4/2023.

Trước đó, cuối tháng 2/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa cho biết CTCP Đầu tư LDG nằm trong danh sách công ty phát hành công bố thông tin bất thường và báo cáo theo yêu cầu từ ngày 16/9/2022 đến ngày 31/1/2023 có nội dung chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Được biết, tính tới cuối quý IV/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư LDG giảm 3,7% so với đầu năm, tương ứng giảm 47,2 tỷ đồng về 1.222,7 tỷ đồng và chiếm 15,4% tổng nguồn vốn.

Trong đó, Đầu tư LDG cho biết còn dư nợ 359,7 tỷ đồng liên quan tới lô trái phiếu mã LDGH2123002, kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 10/12/2023 với lãi suất 11,5%/năm.

Thêm nữa, ngày 27/2, Đầu tư LDG thông qua miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, thư ký HĐQT đối với bà Lại Thị Bích Hằng. Đồng thời, bầu bổ sung bà Phạm Trần Mỹ Duyên vào vị trí thay thế từ ngày 27/2.

Quý IV/2022, Đầu tư LDG ghi nhận lỗ 38,88 tỷ đồng

Trong Báo cáo tài chính tự lập quý IV/2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 46,82 tỷ đồng, giảm 83,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 38,88 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 196,67 tỷ đồng, tức giảm 235,55 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 50% về còn 22,1%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 92,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 133,43 tỷ đồng về 10,34 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 55,4%, tương ứng giảm 83,65 tỷ đồng về 67,23 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 262,1%, tương ứng tăng thêm 50,98 tỷ đồng lên 70,43 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 42,8%, tương ứng tăng thêm 12,78 tỷ đồng lên 42,61 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 10,57 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 0,56 tỷ đồng, tức giảm 11,13 tỷ đồng.

Luỹ kế trong năm 2022, Đầu tư LDG ghi nhận doanh thu đạt 276,3 tỷ đồng, giảm 54,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,01 tỷ đồng, giảm 98,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Đầu tư LDG đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.337 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng. Như vậy, với việc chỉ đạt 4,01 tỷ đồng trong năm 2022, Công ty không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm và chỉ đạt khiêm tốn 1,3% kế hoạch năm.

Dòng tiền âm 4 năm liên tiếp từ năm 2019

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính tiếp tục ghi nhận âm 35,94 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 953,9 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 26,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 61,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu của iBoard SSI, Đầu tư LDG vừa trải qua 4 năm dòng tiền âm liên tục. Trong đó, năm 2019 ghi nhận âm 1.769,56 tỷ đồng; năm 2020 ghi nhận âm 96,5 tỷ đồng; năm 2021 ghi nhận âm 956,35 tỷ đồng và năm 2022 tiếp tục ghi nhận âm thêm 35,94 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Đầu tư LDG tăng 10,6% so với đầu năm lên 7.930 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.130,3 tỷ đồng, chiếm 39,5% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.556,1 tỷ đồng, chiếm 32,2% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.205,9 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 21,3% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 550,1 tỷ đồng lên 3.130,3 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn tăng 17,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 373,9 tỷ đồng lên 2.556,1 tỷ đồng…

Trong cơ cấu phải thu, chủ yếu liên quan tới các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn, phải thu hợp tác đầu tư/kinh doanh; đặt cọc chuyển nhượng cổ phần …

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/3, cổ phiếu LDG tăng 10 đồng lên 4.280 đồng/cổ phiếu.

LDG tiếp tục thay đổi mục đích chào bán 120 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cổ phiếu
CTCP Đầu tư LDG (mã LDG – sàn HoSE) thông qua điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, khi tiếp tục bơm vốn vào chủ đầu tư...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư