Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 14 tháng 07 năm 2024,
Sawaco: Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2021
Duy Bắc - 14/06/2022 10:19
 
Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, lên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận trước thuế năm 2022 giảm so với thực hiện năm trước.

Lợi nhuận năm 2021 tăng nhờ tiết giảm chi phí

Trong năm 2021, Sawaco ghi nhận doanh thu giảm 0,4% so với cùng kỳ, còn 5.922,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 23,9% lên 908,6 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 62,2% về còn 60%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 3,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 142,1 tỷ đồng về 3.555,6 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 11,3%, tương ứng tăng thêm 13,24 tỷ đồng lên 130,15 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 33,9%, tương ứng giảm 64,22 tỷ đồng về 124,97 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 8,6%, tương ứng giảm 241 tỷ đồng về 2.551,6 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp giảm trong kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng chủ yếu do Công ty tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, mặc dù ghi nhận mức lãi kỷ lục trong năm qua, nhưng Ban tổng giám đốc đánh giá hoạt động kinh doanh năm ngoái khó khăn.

Năm qua, dịch Covid-19 bùng phát khiến TP HCM đã phải có một số biện pháp giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động dẫn đến tình hình sản lượng tiêu thụ nước giảm mạnh, gây ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của Sawaco.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tiêu thụ 588 triệu m3 nước, nhưng thực tế chỉ đạt 560 triệu m3.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của Sawaco giảm 2,6% so với đầu năm, về con số 12.800,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 5.989,6 tỷ đồng, chiếm 46,8% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 3.434,5 tỷ đồng, chiếm 26,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 1.482 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sawaco tới 31/12/2021 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Sawaco tới 31/12/2021 (Nguồn: BCTC).

Thêm nữa, tính tới cuối năm 2021, Sawaco đang sở hữu 10 công ty con và 6 công ty liên kết (tổng giá trị gốc đầu tư vào công ty liên kết là 220,96 tỷ đồng).

Danh sách công ty liên kết quả Sawaco tới 31/12/2021 (Nguồn: BCTC).
Danh sách công ty liên kết Sawaco tới 31/12/2021 (Nguồn: BCTC).

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch doanh thu 5.283 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 527 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,8% và 51,8% so với thực hiện năm trước. Ban tổng giám đốc đặt mục tiêu năm nay là duy trì tỷ lệ 100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch, cấp nước sinh hoạt bình quân đầu người 152 lít mỗi ngày.

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2021

Kiểm toán nhấn mạnh cơ sở đưa ra ý kiến ngoại trừ:

Thứ nhất, Dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước TP. HCM và dự án hệ thống cấp nước sông Sài Gòn giai đoạn 1 đang chờ phê duyệt/điều chỉnh kết quả phê duyệt quyết toán dự án từ Sở Tài chính và UBND TP. HCM. Theo đó, tài sản, công nợ và nguồn vốn liên quan tới các hạng mục đã bàn giao của hai dự án hiện đang được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của Sawaco chưa được điều chỉnh tương ứng.

Thứ hai, Dự án Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Sawaco giai đoạn 2011-2015 đã hết thời gian thực hiện và thời gian rút vốn theo Hiệp định vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á. Đồng thời, một số gói thầu thuộc dự án này đã hết hạn thực hiện hợp đồng và nhà thầu đang đề nghị thanh lý theo hợp đồng. Tuy nhiên, do các bên chưa thống nhất số liệu quyết toán nên Kiểm toán không thể đánh giá được các điều chỉnh cần thiết đối với số liệu trình bày của chi phí xây dựng cơ bản dở dang của dự án, cũng như công nợ liên quan tới các nhà thầu đã nêu đang được ghi nhận trên báo cáo hợp nhất.

Và thứ ba, do hạn chế thông tin nên các khoản tiền thuê đất đối với các diện tích đất chưa ký được hợp đồng thuê đất với Nhà nước được Sawaco trình bày là khoản công nợ tiềm tàng trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

Sawaco có “cầm cương” thị trường nước sinh hoạt cho người dân TP.HCM khi cổ đông ngoài thao túng
Xuất phát từ kiến nghị của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH một thành viên (Sawaco), chính quyền TP.HCM đang xem xét việc tăng giá nước sinh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư