SCIC thoái vốn hơn 20 tỷ đồng tại Cảng Thanh Hóa
Ngày 7/12 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá toàn bộ phần vốn góp hơn 20 tỷ đồng (hơn 2 triệu cổ phần theo mệnh giá), tương đương 51% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa với mức giá khởi điểm 10.600 đồng/cổ phần.
Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa đang quản lý và khai thác Cảng Lễ Môn
Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa đang quản lý và khai thác Cảng Lễ Môn

Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa tiền thân là Công ty xếp dỡ Thanh Hóa, được thành lập năm 1965 với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa phục vụ tiền tuyến miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

Năm 2013, Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ 41 tỷ đồng.

SCIC là cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa. Hai tổ chức khác nắm giữ tổng cộng hơn 40% cổ phần là Công ty cổ phần Hóa dầu Quân đội và Công ty cổ phần Thương mại Xăng đầu Xuân Hương. Ngoài ra còn một cá nhân nắm giữ hơn 7% vốn cổ phần.

Hiện nay, Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa đang quản lý và khai thác cảng Lễ Môn với các hoạt động chính là dịch vụ Cảng: bốc xếp và giao nhận hàng hóa, dịch vụ cầu bến, cho thuê kho, bãi; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng khí và các sản phẩm liên quan như xăng, dầu, cồn công nghiệp, than…

Tỷ trọng doanh thu từ dịch vụ xếp dỡ hàng hóa chiếm 72,48% trong doanh thu thuần của công ty, các hoạt động kinh doanh nhiên liệu chiếm hơn 27% trong cơ cấu doanh thu thuần.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa đạt 918 triệu đồng năm 2016, tăng 106% so với năm trước đó, 6 tháng đầu năm 2017 đạt 303 triệu đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

6T/2017

Tổng giá trị tài sản

44,5

44,8

0,7

44,2

Doanh thu thuần

37,4

20,6

-44,6

10,7

Lợi nhuận sau thuế

0,918

1,89

106

0,303

Cổ tức (%)

0

1,5

-

-

Nguồn: BCTC năm 2015, 2016 đã kiểm toán và BCTC 6T/2017 của Cảng Thanh Hóa

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

% tăng giảm so với 2016

Doanh thu thuần

24,2

17,3

Lợi nhuận sau thuế

1,1

-38,5

Cổ tức (%)

0,9

-

Nguồn: CTCP Cảng Thanh Hóa

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...