Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
Sẽ có quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc PVN
Thanh Hương - 26/10/2017 12:04
 
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ mới đây đã yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm quản lý, điều hành PVN và phù hợp với các quy định về công tác cán bộ.
Trụ sở PVN
Trụ sở PVN

Cũng theo yêu cầu của Phó thủ tướng, khoản 3 Điều 23 dự thảo Điều lệ PVN được sửa như đề nghị của Bộ Công Thương.

Cụ thể, không quy định cụ thể quyền quyết định các dự án sử dụng nguồn vốn từ tiền lãi dầu khí nước chủ nhà từ Hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, lợi nhuận được chia từ liên doanh dầu khí và tiền đọc tài liệu dầu khí để lại cho PVN trong Điều lệ PVN, việc quyết định các dự án này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư sau khi đã xác định rõ nguồn vốn nêu trên là vốn đầu tư công hay không phải đầu tư công theo Quy chế quản lý tài chính của PVN; Bộ Công Thương viết lại khoản 9 và 10 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN để thể hiện rõ và chính xác nội dung này, đồng thời bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật dầu khí.

Bộ Công thương cũng rà soát quy định về việc phê duyệt chủ trương vay nợ nước ngoài của PVN; thẩm định, chấp thuận đối với các khoản vay có bảo lãnh của Chính phủ (điểm đ khoản 3 Điều 24 và khoản 16 Điều 38 dự thảo Điều lệ PVN) để bảo đảm đúng quy định của pháp luật về quản lý vay và trả nợ nước ngoài, cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan, bảo đảm thống nhất với Quy chế quản lý tài chính của PVN.

Rà soát các quy định pháp luật hiện có và nghiên cứu việc cần thiết bổ sung vào Điều lệ PVN hoặc văn bản pháp luật khác để bảo đảm quy định chặt chẽ về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng quy trình, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán đối với lĩnh vực thượng nguồn do PVN và các đơn vị thành viên làm chủ đầu tư.

Điều chỉnh, bổ sung dự thảo Điều lệ PVN theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 430/TB-VPCP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về Điều lệ tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Sau khi hoàn thiện dự thảo Điều lệ PVN, Bộ Công thương trình Chính phủ xem xét, ký ban hành.

Khởi tố ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
chiều nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở của ông Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Chủ tịch Tập...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư