SHS vượt mặt SSI, vươn lên dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX
Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố các công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới trên HNX.
Đã có nhiều sự thay đổi về thị phần môi giới trong quý III/2017 so với quý II
Đã có nhiều sự thay đổi về thị phần môi giới trong quý III/2017 so với quý II

Theo đó, 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết quý III/2017 lớn nhất trên HNX là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect, Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), Công ty cổ phần chứng khoán Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC).

Trong đó, thành viên có thị phần môi giới lớn nhất là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, chiếm 14,05% giá trị giao dịch toàn thị trường (cao hơn 1,78% so với top thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết HNX quý II/2017).

Trong quý II/2017, thành viên có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất HNX là Công ty chứng khoán Chứng khoán Sài Gòn (SSI).

Trên thị trường UPCoM, dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM quý 3/2017 là Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect với thị phần chiếm 16,09% giá trị giao dịch toàn thị trường (cao hơn 9,6% so với top thị phần môi giới cổ phiếu UPCoM quý 2/2017).

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect đứng vị trí thứ 4 trong quý II/2017.

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ, nhóm 5 thành viên có thị phần môi giới cao nhất gồm có Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Công ty cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt.

Ở chiều ngược lại, nhóm thành viên có thị phần môi giới ít hơn 5% gồm có Công ty TNHH Chứng khoán ACB, Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương.

Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HNX:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

14.05%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

11.08%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8.12%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.92%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

6.56%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

4.98%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4.35%

8

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

3.79%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

3.23%

10

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3.05%

Thị phần môi giới trên sàn UPCoM:

STT

Tên CTCK

Thị phần (%)

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

16.09%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.23%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

6.77%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

6.16%

5

Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

6.13%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5.86%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

5.08%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

4.83%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.73%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

3.97%

Thị phần môi giới trái phiếu:

STT

Tên TV

Nhóm

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Nhóm có thị phần trên 10%

2

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

6

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Nhóm có thị phần dưới 5%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)

10

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương

Chí Tín

Bình luận của bạn về bài viết...