Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình: Tháo gỡ khó khăn, giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư
6 tháng đầu năm, Ngành Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã triển khai tích cực các nhiệm vụ trọng tâm phục vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất sạch đáp ứng nhu cầu của các dự án đầu tư nhất là các dự án trọng điểm, góp phần đẩy nhanh tốc độ thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
.
Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Trong công tác quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình đã thẩm định trình UBND tỉnh Thái Bình 95 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh, chuyển mục đích sử dụng đất diện tích 255,90 ha; 50 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 50 tổ chức với diện tích 110,98 ha. Giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình tại 13 xã huyện Tiền Hải, bồi thường giải phóng mặt bằng 50,05 ha của 905 hộ với số tiền 51,7 tỷ đồng. Các Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện, thành phố thực hiện giải phóng mặt bằng 72 dự án với số tiền bồi thường, hỗ trợ 225,52 tỷ đồng; đấu giá quyền sử dụng đất 1.291 lô đất trị giá 415,16 tỷ đồng.

Tham mưu giúp UBND tỉnh hỗ trợ các đoàn thể thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường; hỗ trợ xử lý rác thải cho các xã có lò đốt rác và kinh phí hỗ trợ xây dựng lò đốt rác năm 2019. Kiểm soát, quản lý chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; lập danh sách các cơ sở dự kiến lấy mẫu đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi gây ô nhiễm môi trường, hướng dẫn xử lý môi trường khi tiêu hủy lợn chết do dịch tá lợn Châu Phi.

Sở cũng đã đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát ven biển xã Thụy Trường và mỏ cát biển Thụy Trường 02, 03, huyện Thái Thụy, mỏ cát xã Việt Thuận và xã Vũ Đoài của Công ty Cổ phần SHC; điều chỉnh Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ cát số 4 xã Hồng An, huyện Hưng Hà,…

Công bố “Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai nhiệm vụ “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư; rà soát quản lý, sử dụng đất và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra liên quan đến đất đai ở các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp cùng UBND các huyện, thành phố giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. 

Thực hiện nghiêm nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhất là đối với các điểm chôn lấp lợn tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 17 đối với các xã đã về đích nông thôn mới và các xã đăng ký về đích năm 2019. Kiểm soát chặt chẽ và phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên và khoáng sản ngăn chặn tình trạng khai thác và sử dụng trái phép. 

Rà soát danh mục các khu vực cần thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển sau khi quy hoạch chung Khu kinh tế Thái Bình được phê duyệt; triển khai Quy chế phối hợp quản lý Khu dự trữ sinh quyền thế giới châu thổ sông Hồng. 

Tăng cường kiểm tra kỷ cương trong hoạt động công vụ; đào tạo, bồi đưỡng cán bộ nâng cao trình độ chuyên môn. Hoàn thành Đề án sát nhập 2 Trung tâm thuộc Sở; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Phương Liên

Tag:
Bình luận của bạn về bài viết...