Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 14 tháng 06 năm 2024,
SSI: Dư nợ margin giảm mạnh, cả năm lãi trước thuế hơn 2.100 tỷ đồng
Nhã An - 21/01/2023 16:03
 
Tại thời điểm 31/12/2022, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của SSI là 10.871 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm là 22.745 tỷ đồng - đặc điểm chung của khối CTCK quý 4/2022.

Báo cáo tài chính quý 4/2022 của SSI cho biết, tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 4/2022 đạt lần lượt khoảng 1.465 tỷ đồng và gần 289 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, SSI ghi nhận tổng doanh thu ở mức 6.528 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 2.110 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, dịch vụ chứng khoán đóng góp 679 tỷ đồng, luỹ kế cả năm ghi nhận 3.564 tỷ đồng. Theo SSI, trong năm, công ty đã triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ mới, đồng thời đặt mục tiêu quản trị rủi ro cho khách hàng. Cả năm, số lượng tài khoản mở mới tại SSI tăng 39,5% so với cùng kỳ. Tổng giá trị bán giải chấp ở mức thấp so với tình hình thị trường và không phát sinh nợ xấu dù bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.

Doanh thu từ hoạt động Đầu tư đạt 563 tỷ đồng trong quý 4, lũy kế cả năm ghi nhận hơn 2.069 tỷ đồng. Doanh thu từ Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính trong quý 4 và lũy kế cả năm đạt lần lượt gần 169 tỷ đồng và 635 tỷ đồng tương ứng. Đây là các mảng kinh doanh thế mạnh của SSI trên cơ sở tận dụng được ưu thế về quy mô nguồn vốn, kết hợp với việc phân bổ danh mục đầu tư vào các tài sản tài chính an toàn.

Hoạt động Quản lý Quỹ cũng ghi nhận doanh thu xấp xỉ 165 tỷ đồng nhờ việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đa dạng cho nhà đầu tư như Quỹ mở, Quỹ ETF, Dịch vụ ủy thác đầu tư cho khách hàng… Cùng với đó, hoạt động dịch vụ Ngân hàng Đầu tư ghi nhận một năm khả quan khi SSI tích cực tham gia vào các thương vụ tư vấn, bảo lãnh phát hành và gặt hái được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trong đó có giải thưởng “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt nam” của tạp chí uy tín Alpha Southeast Asia, và giải thưởng danh giá “Nhóm dẫn đầu thị trường” do Euromoney trao tặng.

Tại thời điểm 31/12/2022, SSI có tổng tài sản 52.226 tỷ đồng, trong đó Vốn chủ sở hữu đạt 22.384 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất vẫn đến từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL)hơn 30.493 tỷ đồng, gấp 2,53 lần so với đầu năm. Và các khoản cho vay hơn 11.057 tỷ đồng, giảm phân nửa so với đầu kỳ là 23.697,9 tỷ đồng. Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) là 10.871 tỷ đồng, giảm mạnh so với đầu năm là 22.745 tỷ đồng.  

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư