Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 24 tháng 05 năm 2024,
Sử dụng tiền thu từ việc bán hồ sơ mời thầu
Anh Ngọc - 20/09/2019 07:17
 
Chủ đầu tư có được phép sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho nội dung như chi phí thông báo mời thầu trên báo; chi phí tiếp khách; chi bồi dưỡng những người tham gia buổi mở thầu hay không?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

YĐộc giả Võ Thanh Tâm (Bến Tre) đặt câu hỏi như sau: Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc ngân sách Nhà nước, đơn vị chủ đầu tư có được phép sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu để chi cho nội dung như chi phí thông báo mời thầu trên báo đấu thầu; chi phí tiếp khách; chi bồi dưỡng những người tham gia buổi mở thầu hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ thì:

“2. Đối với chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và việc quản lý, sử dụng các khoản thu này trong quá trình lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này”. 

Do vậy, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu (trong đó có thông báo mời thầu) trên Báo Đấu thầu không thuộc đối tượng sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để thanh toán.

Mặt khác, theo quy định tại Khoản 1, Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì:

“1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng”.

Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 68/2019/NĐ-CPngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/10/2019) quy định:

“1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng”.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2016) thì chi phí quản lý dự án gồm các chi phí theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng; trong đó có bao gồm việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.

Do vậy, đối với chi phí đăng tải thông báo mời thầu trên Báo Đấu thầu, đề nghị sử dụng chi phí quản lý dự án để thực hiện.

Việc sử dụng tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 7 Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ:

“Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu sau khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định được chi cho các nội dung phục vụ tổ chức mở thầu; bao gồm:

a) Chi vật tư văn phòng (văn phòng phẩm; công cụ, dụng cụ văn phòng dùng riêng cho từng lễ mở thầu (nếu có));

b) Chi hội nghị (thuê hội trường trong trường hợp cơ quan, đơn vị không có địa điểm hoặc có nhưng không đáp ứng được số lượng đại biểu tham dự; thuê máy chiếu, trang thiết bị trực tiếp phục vụ hội nghị; nước uống trong cuộc họp; các khoản chi khác như: tiền làm thêm giờ, trang trí hội trường v.v...);

c) Chi thông tin, tuyên truyền, liên lạc (cước phí điện thoại, cước phí bưu chính phục vụ việc gửi biên bản mở thầu cho các nhà thầu tham dự thầu (nếu có));

d) Chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức mở thầu”.

Do vậy, đề nghị sử dụng tiền thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu để chi theo đúng các nội dung đã quy định nêu trên.

Hồ sơ mời thầu không được cài quy định có thể làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu
Trường hợp pháp luật chuyên ngành không có quy định nhân sự chủ chốt (kỹ sư điện) phải có chứng chỉ giám sát thi công xây dựng công trình dân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư