Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 07 năm 2024,
Sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ trong CAND
Nguyễn Lê - 17/03/2023 13:06
 
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.
.
Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành phiên thảo luận.

Tiếp tục phiên họp thứ 21, sáng 17/3 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND).

Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trình bày Tờ trình Dự án Luật, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết Dự thảo Luật gồm 2 điều.

Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 22 của luật hiện hành theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác. Trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch nước quyết định.

Bổ sung khoản 1 Điều 23 theo hướng: Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác. Việc bổ sung nội dung này nhằm xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Lần sửa đổi này cũng bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đồng thời bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan. Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công nhân công an.

Thẩm tra, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật. Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Thường trực Uỷ ban nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong CAND như trong dự thảo Luật...

Thường trực Uỷ ban tán thành đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2023 để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) theo trình tự tại một kỳ họp Quốc hội.

Tham gia thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với việc sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 25, dự thảo quy định trần cao nhất là Thượng tướng cho sĩ quan công an biệt phái đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung thêm nội dung làm rõ vị trí này trong xếp hạng phân loại về chức danh, chức vụ trong hệ thống chính trị tương đương với Bộ trưởng và thường do Ủy viên Trung ương Đảng đảm nhiệm chức vụ để bảo đảm đầy đủ hơn, tương xứng với vị trí chức vụ này.

Kết luận phiên họp, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất Hồ sơ đề nghị xây dựng luật và Hồ sơ dự án Luật đã đảm bảo yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội bổ sung vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình một kỳ họp.

Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tán thành bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2023 và trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 theo quy trình một kỳ họp.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư