Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2022, 02:27:23
Tag: cấp phép trái quy định
  • Hàng loạt dự án cấp phép trái quy hoạch tại Khánh Hòa
    Nhiều dự án không phù hợp, hoặc chỉ phù hợp một phần quy hoạch chung, nhưng UBND tỉnh Khánh Hòa vẫn thỏa thuận địa điểm đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khi chưa có quy hoạch phân khu 1/2.000. Việc giải quyết hậu quả của sai phạm này không hề dễ dàng.