Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 10 tháng 12 năm 2023, 13:53:34
Tag: chung sống với covid-19
  • Nới lỏng, nhưng phải thận trọng
    Theo ông Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, việc nới lỏng các biện pháp giãn cách là phù hợp, nhưng cần thận trọng.