Đặt mua báo in| Ngày 24 tháng 04 năm 2021, 01:23:33
Tag: tập đoàn kusto
  • Việt Nam là thị trường đầu tư lớn nhất của Kusto
    Chính thức đầu tư vào Việt Nam từ năm 2005, sở hữu danh mục đầu tư lên tới 700 triệu USD, Quỹ đầu tư Kusto vẫn muốn mở rộng đầu tư hơn nữa ở thị trường này khi có cơ hội. Ông Luis Garcia, Giám đốc vận hành Quỹ Kusto tại Việt Nam đã chia sẻ như vậy với phóng viên Báo Đầu tư.