Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2021, 03:13:40
Tag: vifores
  • 51% doanh nghiệp gỗ đã thu hẹp quy mô sản xuất
    04 Hiệp hội gỗ tại Việt Nam vừa thực hiện khảo sát nhanh với 124 doanh nghiệp trong ngành, kết quả cho thấy nhiều con số đáng chú ý. Cụ thể, có 76% số doanh nghiệp phản hồi cho biết mức thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 3.066 nghìn tỷ đồng, 51% đã thu hẹp quy mô sản xuất, 35% dù vẫn đang hoạt động bình thường nhưng sẽ phải tạm ngừng sản xuất trong thời gian tới.