Đặt mua báo in| Ngày 21 tháng 09 năm 2021, 04:01:02
Tháng 4/2021: Gần 50% cổ phần chào bán thành công qua HNX
Chí Tín - 05/05/2021 17:30
 
Tháng 4/2021, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra 3 phiên đấu giá đều là các phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO).
Kiểm tra kết quả đấu giá tại HNX
Kiểm tra kết quả đấu giá tại HNX

Đó là các phiên IPO của Công ty TNHH MTV In báo Nghệ An và 2 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc là Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam và Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên.

Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong tháng 4 đạt hơn 6,3 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt hơn 3,06 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 48,6%.

Số tiền thu được qua 3 phiên đấu giá đạt 51,49 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 20,8 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 2,8 tỷ đồng.

Các phiên đấu giá trong tháng 4 tại HNX không chỉ là những phiên đấu giá đầu tiên của năm 2021, mà còn đánh dấu hoạt động IPO để cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước được khởi động trở lại.

Thống kê các phiên đấu giá tại HNX tháng 4/2021:

STT

Tên công ty

Số cổ phần chào bán (cổ phần)

Số cổ phần bán được (cổ phần)

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV In Báo Nghệ An

3.355.370

1.784.800

21.417.600.000

2

Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

1.279.392

1.279.392

30.067.312.000

3

Công ty TNHH MTV Lương thực Lương Yên

1.671.308

300

5.040.000

Trước đó, trong năm 2020, các phiên đấu giá tại HNX đều phục vụ hoạt động thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Saigonbank sẽ đấu giá cổ phần trong tháng 4 tại HNX
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 4/2019 sẽ có 5 phiên đấu giá cổ phần diễn ra trên HNX.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư