Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 27 tháng 05 năm 2024,
Thanh Hóa được chuyển 612 tỷ đồng tăng thu ngân sách xây dựng hạ tầng KKT, KCN
Như Chính - 25/03/2016 10:33
 
Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thanh Hóa chuyển tối đa 612 tỷ đồng sang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn và Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.
Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 2 Dự án được sử dụng thu ngân sách địa phương 2015 để xây dựng hạ tầng
Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 2 dự án được sử dụng thu ngân sách địa phương 2015 để xây dựng hạ tầng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 của tỉnh Thanh Hóa sang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh Thanh Hóa chuyển tối đa không quá 612 tỷ đồng trong tổng số 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2015 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 còn lại sang thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn và Khu Công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Thanh Hóa phải tự sắp xếp, cân đối nguồn ngân sách địa phương để bảo đảm thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến tiền lương và cải cách tiền lương năm 2016, không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ thêm ngoài dự toán đã được giao để thực hiện các chế độ chính sách nêu trên.

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí trên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư giám sát việc sử dụng nguồn vốn nêu trên tại địa phương.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 30-35% nhu cầu chi ngân sách địa phương nên chưa có điều kiện cân đối, bố trí vốn đầu tư hoàn thiện hạ tầng khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn và Khu công nghiệp Lam Sơn-Sao Vàng với nhiều tiềm năng, lợi thế trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thanh Hóa và vùng Nam Thanh – Bắc Nghệ.

Khu kinh tế Nghi Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý mở rộng diện tích lên 106.000 ha với mục tiêu phát triển chủ yếu là xây dựng Khu kinh tế thành một khu vực phát triển công nghiệp tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực gắn với việc xây dựng và khai thác có hiệu quả cảng biển nước sâu Nghi Sơn, trọng tâm là công nghiệp lọc – hóa dầu và công nghiệp cơ bản. Khu kinh tế Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn là một trong 5 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm giai đoạn 2013-2015 để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn NSNN giai đoạn 2016-2017.

Khu công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng được xác định trong quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng với chức năng là khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp…; được Thủ tướng Chính phủ đồng ý xây dựng thành khu công nghiệp công nghệ cao.

Đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng xây hệ thống cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn
Mới đây, bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định phê duyệt kế hoạch tổng thể và kế hoạch vốn năm 2016 cho dự án...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư