Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2022, 19:51:49
Thành lập Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam trong khuôn khổ UKVFTA
Thế Hải - 26/03/2022 15:26
 
Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Anh (UKVFTA) đã chính thức được thành lập.
Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam theo khuôn khổ UKVFTA đã được thành lập.
Nhóm tư vấn trong nước Việt Nam theo khuôn khổ UKVFTA đã được thành lập

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Quyết định số 401/QĐ-BCT thành lập và quy định cơ chế tổ chức, hoạt động của Nhóm tư vấn trong nước (DAG) Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UKVFTA).

Nhóm DAG Việt Nam được thành lập theo quy định tại Điều 13.15 Chương Thương mại và Phát triển bền vững của Hiệp định UKVFTA. Các thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA được quy định tại Phụ lục của Quyết định số 1972/QĐ-BCT ngày 17/8/2021 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1972/QĐ-BCT cũng đồng thời là thành viên DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA.

Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Hiệp định UKVFTA cũng áp dụng các quy định trong Quyết định số 1972/QĐ-BCT đối với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của mình.

Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương tạm thời thực hiện chức năng của Ban Thư ký Nhóm DAG Việt Nam trong UKVFTA cho đến khi Ban Thư ký chính thức được thành lập.

UKVFTA được ký chính thức tại Luân Đôn, Vương quốc Anh ngày 29/12/2020. UKVFTA được áp dụng tạm thời từ ngày 1/1/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/5/2021.

Hiệp định này được đàm phán trên cơ sở kế thừa các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với một số điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Về cơ bản, các cam kết của Chương 13 Hiệp định UKVFTA kế thừa các cam kết của Chương 13 Hiệp định EVFTA. Theo đó, mỗi Bên phải thành lập một hoặc các nhóm tư vấn trong nước (DAG) mới hoặc tham vấn ý kiến của nhóm tư vấn trong nước hiện có về phát triển bền vững với nhiệm vụ tư vấn về việc thực hiện Chương này.

Nhóm hoặc các nhóm tư vấn trong nước này bao gồm các tổ chức đại diện độc lập, bảo đảm sự đại diện cân bằng giữa các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm tổ chức người lao động và người sử dụng lao động, doanh nghiệp và các tổ chức môi trường. 

Được biết, Việt Nam cũng đã thành lập Nhóm DAG Việt Nam trong khuôn khổ Chương 13 Hiệp định EVFTA, bao gồm 06 tổ chức thành viên tính đến tháng 3/2022

Năm đầu tiên thực thi Hiệp định UKVFTA,xuất nhập khẩu Việt Nam - Vương quốc Anh đạt 6,6 tỷ USD, tăng hơn 17% so với năm 2020, trong đó,  Việt Nam xuất khẩu sang Anh hơn 5,7 tỷ USD, tăng gần 15%; nhập khẩu từ Anh hơn 800 triệu USD. Như vậy, Việt Nam xuất siêu hơn 4,8 tỷ USD sang Anh.

Theo cam kết sau 6 năm UKVFTA có hiệu lực, Anh sẽ xoá bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Anh cũng cam kết rà soát nâng lượng hạn ngạch thuế quan (TRQ) với mặt hàng gạo của Việt Nam sau 3 năm kể từ ngày UKVFTA có hiệu lực.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư