Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 11 năm 2021, 06:51:04
Thanh tra ngàn cuộc, vốn "đen" vẫn nhảy nhót
Thùy Liên - 24/02/2014 07:23
 
Trong tổng dư nợ tín dụng hàng triệu tỷ đồng của nền kinh tế, cho vay sân sau phải lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đáng tiếc, “vốn đen” bị bóc còn quá ít, dù cả ngàn cuộc thanh tra đã được tiến hành. 2014: Tập trung kiểm toán sở hữu chéo ngân hàng Điểm tên 9 thách thức ngành ngân hàng đối mặt Hậu tái cơ cấu, sở hữu chéo vẫn phức tạp
2014: Tập trung kiểm toán sở hữu chéo ngân hàng
Tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế hiện đã qua giai đoạn khởi động. Mặc dù vậy,  GS - TS. Đoàn Xuân Tiên, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN)...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư