Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 30 tháng 05 năm 2024,
Thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi)
Quang Hưng - 26/11/2014 08:34
 
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII, sáng nay (26/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Luật bao gồm 7 chương, 76 điều, quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài. Quốc hội cũng nhất trí thông qua 272 ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại luật này.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Sức quyến rũ của tự do kinh doanh
Luật Đầu tư: Đột phá trong phương pháp tiếp cận
“Khai sinh” xong là kinh doanh
  Thông qua Luật Đầu tư sửa đổi  
  Quốc hội vừa thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi) sáng nay (26/11). Ảnh: Hà Quang  

Điểm mới nhất của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật), đã chuyển sang cách “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy đinh của pháp luật).

Luật cũng sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, có 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư, kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật;

Bao gồm: 12 lĩnh vực cấm đầu tư được quy định trong danh mục ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006;

15 ngành, nghề cấm kinh doanh quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010;

24 hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh được quy định trong Danh mục ban hành kèm theo Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006;

Và có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại 391 văn bản pháp luật, bao gồm 56 luật, 8 Pháp lệnh, 115 Nghị định, 176 Thông tư, 26 Quyết định của Bộ trưởng và 2 văn bản của Bộ.

Danh mục 386 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành đã được rà soát, xử lý theo hướng:

Bãi bỏ 37 ngành, nghề không cần thiết hoặc không rõ mục tiêu quản lý (đã có ý kiến thống nhất của các bộ, ngành);

Bãi bỏ 13 ngành, nghề trùng lặp về điều kiện đầu tư kinh doanh; bãi bỏ 96 ngành, nghề do hợp nhất 139 ngành, nghề thành 43 ngành, nghề nhằm phản ánh đầy đủ, chính xác, minh bạch các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tránh trùng lặp và áp dụng tùy tiện, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các quy định của pháp luật về vấn đề này;

Bổ sung 32 ngành, nghề theo đề nghị của các Bộ, ngành; hệ thống hóa các ngành, nghề theo nhóm lĩnh vực thay vì theo chức năng quản lý của bộ, ngành; cập nhật, chuẩn xác tên gọi một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Sau khi xem xét, cân nhắc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo thu hẹp lại còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và 272 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Xem chi tiết danh mục 272 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại đây.

Xem chi tiết dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) tại đây.

Báo Đầu tư điện tử - baodautu.vn tiếp tục thông tin đến độc giả các nội dung mới của Luật Đầu tư sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua trong những bản tin tới.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư