Chuyến công du lần này của Thủ tướng Trudeau sẽ tạo cơ hội cho ông gặp gỡ nhiều đối tác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thúc đẩy chương trình thương mại tiến bộ vì sự phát triển và lợi ích của tầng lớp trung lưu, đồng thời mở rộng các cơ hội can dự ở khu vực này.