Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Thủ tướng phân công chuẩn bị phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Như Chính - 09/09/2017 08:49
 
Để chuẩn bị cho phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-20/9/2017), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số dự án luật, báo cáo.
Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Phiên họp thứ 13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của các dự án Luật: Quản lý nợ công, Quy hoạch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; Việc gia nhập Công ước Istanbul 1990 về chế độ tạm quản hàng hóa.

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới sẽ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an chuẩn bị Dự án Luật An ninh mạng; Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Báo cáo giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển với bảo đảm quốc phòng, an ninh" sẽ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chuẩn bị.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị dự thảo Hiệp định khung giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa kỳ về hợp tác sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục đích hòa bình.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký văn bản tham gia ý kiến của Chính phủ đối với dự án Luật hành chính công, gửi Ban soạn thảo dự án Luật và Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị đề xuất ký Bản ghi nhớ về việc thực hiện "Thu hoạch sớm" Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng.

Tổng Thanh tra Chính phủ chuẩn bị Báo cáo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017; công tác phòng, chống tham nhũng; Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chuẩn bị Báo cáo về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Không còn chỗ cho tiếng nói ngược chiều, lạc lõng về Luật Quy hoạch
Sẽ không còn chỗ cho những tiếng nói ngược chiều về Dự án Luật Quy hoạch, bởi tại phiên họp thường kỳ Chính phủ mới đây, Thủ tướng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư