Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
Tiền Giang: Chuyển giao chức năng quản lý nhà nước các cụm công nghiệp về Sở Công thương
Trúc Giang - 20/02/2022 11:00
 
Chức năng quản lý nhà nước các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sẽ được chuyển giao từ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về Sở Công thương.
Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nhìn từ sông Tiền

Kể từ ngày 1/3/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang và Sở Công thương phải tập trung chuẩn bị mọi điều kiện để bàn giao và tiếp nhận việc quản lý nhà nước các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án thí điểm quản lý Nhà nước các CCN trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được tổ chức vào ngày 17/2 vừa qua.

Từ năm 2013 đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang là đơn vị tham mưu UBND Tỉnh trong việc quản lý nhà nước về CCN trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ, nhiệm vụ đầu mối quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh được giao cho Sở Công thương thực hiện.

Trong việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước đối với CCN trên địa bàn tỉnh, ông Phạm Văn Trọng giao Văn phòng UBND tỉnh Tiền Giang theo dõi phối hợp để thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật. Đối với Sở Công thương, cần phát huy vai trò, trách nhiệm khi nhận nhiệm vụ quản lý các CCN, rút kinh nghiệm trong giai đoạn thí điểm vừa qua, những mặt yếu kém, bất cập chưa tốt phải chấn chỉnh, những mặt đã tốt thì cần phát huy, đặc biệt là phải có những cái mới, nhất là về thủ tục hành chính, thu hút doanh nghiệp… Các sở, ngành, địa phương nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tiếp xúc các nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm đến các CCN…

Theo quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 27 CCN, với diện tích 1.007ha. Đến nay, tỉnh có 10 CCN được UBND tỉnh Tiền Giang chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có 05 CCN đã thu hút được 79 dự án thứ cấp, với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 2.300 tỷ đồng và trên 150 triệu USD; diện tích đất thuê là 88,73ha/120,56ha, chiếm 73,6% diện tích đất công nghiệp cho thuê, tạo việc làm cho hơn 11.800 lao động.

Tiền Giang phê duyệt Kế hoạch Phục hồi du lịch thích ứng an toàn Covid-19
UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Kế hoạch 387, nhằm phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong điều kiện thích ứng an toàn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư