Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 03:58:15
Tiếp tục kéo dài thời hạn giảm giá dịch vụ chứng khoán đến hết năm 2021
Chí Tín - 21/05/2021 20:33
 
Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết, Bộ Tài chính đã có văn bản tiếp tục kéo dài hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC ngày 18/3/2020.
Các mức phí ưu đãi trên thị trường chứng khoán sẽ được kéo dài thêm nửa năm nữa
Các mức phí ưu đãi trên thị trường chứng khoán sẽ được kéo dài thêm nửa năm nữa

Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (kéo dài thêm 6 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, tiếp tục giảm giá (từ 10% - 50%) đối với 9 dịch vụ, trong đó: Giảm 10% đối với 3 dịch vụ bao gồm: dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán.

2 dịch vụ được giảm từ 15%-20% bao gồm dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh được giảm từ 30%-50%.

Cơ quan quản lý thị trường chứng khoán cho biết tiếp tục không thu - miễn hoàn toàn đối với 6 dịch vụ bao gồm: dịch vụ đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua  hệ thống VSD; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trước đó, Thông tư số 14/2020/TT-BTC cũng đã được kéo dài hiệu lực thi hành theo Thông tư số 70/2020/TT-BTC ngày 17/7/2020 (kéo dài thêm 10 tháng từ ngày 31/8/2020 đến hết ngày 30/6/2021).

Sau ngày 31/12/2021, mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC.

Tín dụng chứng khoán, bất động sản: Không phải cứ lo là siết, chưa lo bong bóng tài sản
Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên các quy định hiện hành về quản lý rủi ro với tín dụng chứng khoán, bất động sản. Thông tin siết thêm tín...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư