Tiếp tục tổ chức các đoàn vào Lăng viếng Bác từ ngày hôm nay
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2017 sau 3 tháng đóng cửa.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại để đón đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác từ ngày hôm nay (5/12)
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại để đón đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác từ ngày hôm nay (5/12)

Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức từ ngày hôm nay, 5/12/2017.

Theo lịch, Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào buổi sáng các ngày: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật.

Ngày Thứ Hai và Thứ Sáu không tổ chức lễ viếng.

Mùa lạnh (từ ngày 1/11 năm trước đến ngày 31/3 năm sau): Thời gian mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ; Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ mở cửa từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Mùa nóng (từ ngày 1/4 đến ngày 31/10): Thời gian mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút; Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ mở cửa từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ.

Ngày 19/5; 2/9 và Mồng 1 Tết Nguyên đán, nếu trùng vào Thứ Hai hoặc Thứ Sáu, vẫn tổ chức Lễ viếng Bác.

Minh Hải

Bình luận của bạn về bài viết...