Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 06 năm 2023, 17:02:39
Tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu
Anh Ngọc - 11/03/2018 08:17
 
Việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu phải tuân thủ theo quy định.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Phạm Hoài Linh, tỉnh Bến Tre đặt câu hỏi như sau: Tôi muốn hỏi trường hợp giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu khác với giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu có bị loại không?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định đơn dự thầu hợp lệ là đơn dự thầu được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng dấu (nếu có) theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; thời gian thực hiện gói thầu nêu trong đơn dự thầu phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá tính hợp lệ của đơn dự thầu phải tuân thủ theo quy định nêu trên, nếu vi phạm một trong các tiêu chí nói trên thì đơn dự thầu được coi là không hợp lệ và hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

Phân bổ chi phí dự phòng vào giá dự thầu
Theo quy định, việc xác định chi phí dự phòng trong giá gói thầu căn cứ theo tính chất từng gói thầu nhưng không được vượt mức tối đa do pháp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư