Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 01 năm 2022, 07:30:29
TKV thoái vốn tại Công ty Đại lý Hàng hải - Vinacomin
Chí Tín - 07/09/2020 13:58
 
Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) sắp bán đấu giá để thoái vốn tại Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải – Vinacomin (Vicosa).
TKV đang nắm 20,902% vốn điều lệ của Vicosa
TKV đang nắm 20,902% vốn điều lệ tại Vicosa

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 16/9, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX). Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 52.255 cổ phần sở hữu.

Giá trị cổ phần tương đương hơn 5,2 tỷ đồng theo mệnh giá (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), chiếm 20,902% vốn điều lệ của Vicosa với mức giá khởi điểm 182.200 đồng/cổ phần.

Vicosa trước đây là Đại lý tàu biển Than Việt Nam được thành lập năm 1998. Năm 2003, Vicosa chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng, 85,9% vốn điều lệ do TKV nắm giữ.

Năm 2011, Vicosa tăng vốn điều lệ từ 1,8 tỷ đồng lên 45,5 tỷ đồng. Năm 2016, Vicosa giảm vốn điều lệ từ 45,5 tỷ xuống còn 25 tỷ đồng.

Năm 2018, TKV thực hiện thoái vốn cổ phần tại công ty, giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 20,902% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính của Vicosa là dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ đại lý vận tải đường biển và các dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, như đại lý kiểm đếm hàng hóa, môi giới và dịch vụ hàng hải, dịch vụ cung ứng tàu biển, dịch vụ logistic…

Doanh thu trong 2 năm 2018, 2019 của công ty đạt lần lượt 42 và 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt lần lượt 1,4 và 2 tỷ đồng.

Hiện tại, Công ty Vicosa đang quản lý và sử dụng khu đất có diện tích 368 m2 tại Hạ Long, Quảng Ninh, là đất thuê trả tiền thuê hàng năm.

 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 – 2019

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

29,2

58,3

99,5

Doanh thu thuần

42

86

104,8

Lợi nhuận sau thuế

1,4

2

41,5

Tỷ lệ chi trả cổ tức (%)

0

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán  năm 2019 của công ty 

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020

                                                                                        Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

% tăng giảm so với năm 2019

Tổng doanh thu

83

-3,9

Lợi nhuận sau thuế

4,3

111,4

Cổ tức (%)

10

-

Nguồn: Vicosa

Vinacomin tìm nguồn nhập khẩu than từ Hoa Kỳ
Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa đã có buổi làm việc với Tập đoàn Xcoal (Hoa Kỳ) bàn việc nhập khẩu than trực...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư